Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

2. Bán hàng

Chức năng cho phép bạn lên 1 đơn hàng mới Bán hàng tại quầy: Nếu khách hàng đến mua hàng tại cửa hàng của bạn ở mục Thông tin khách hàng hãy tắt chức năng khách hàng nhận tại nhà riêng
Tại giao diện bán hàng, bạn sẽ chọn kho chứa hàng, chọn sản phẩm, nếu bạn có sản phẩm thêm nhanh chưa có trong hệ thống có thể nhập tên sản phẩm rồi bấm thêm nhanh
Phần thông tin thanh toán sẽ nhập các thông tin về Giảm giá, tiền khách đã chuyển khoản, khách quẹt thẻ, tiền mặt khách đưa, điểm thưởng của khách hàng để giảm giá (nếu có) Hệ thống sẽ tự tnhs cho bạn Tổng số tiền, Đã thanh toán, Giảm giá, Còn thiếu Bán hàng online: Bạn chuyển đơn hàng cho khách sẽ là bán hàng online
Hệ thống sẽ hiển thị độ tin cậy của khách hàng bao gồm số đơn hàng hoàn hoặc thành công Nếu khách đã có lịch sử mua hàng sẽ hiển thị thông tin khách hàng được lưu sẵn