WhatsApp API là gì ?

Trong hệ thống WhatsApp, có hai loại giao thức API được sử dụng để gửi & nhận tin nhắn: - WhatsApp Private API được sử dụng cho hai ứng dụng phổ biến với người dùng là WhatsApp Cá nhân và WhatsApp Business, với đối tượng sử dụng là người dùng phổ thông không có nhiều nhu cầu về bán hàng, tư vấn. Loại WhatsApp này có thể được sử dụng trên ứng dụng WhatsApp, WhatsApp Destop, WhatsApp Web. - WhatsApp Business API được tạo ra để phục vụ cho các doanh nghiệp với nhu cầu nhắn tin tư vấn bán hàng, dịch vụ phức tạp. Loại WhatsApp này chỉ có thể được sử dụng thông qua các phần mềm như Pancake và Botcake.

Hiện tại Pancake đã tích hợp cả hai loại WhatsApp. Mỗi loại được sử dụng cho một mục đích khác nhau, và sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng:

- WhatsApp thường: ✅ Không giới hạn thời gian và số lượng tin nhắn gửi đến khách hàng ✅ Không thu phí hội thoại ✅ Có thể gọi điện từ ứng dụng WhatsApp ❌ Dễ bị WhatsApp block tự động nếu phát hiện traffic bất thường. (Dù có kháng về vẫn có thể tiếp tục bị block sau vài tin nhắn). ❌ Không gửi tin nhắn tự động được ❌ Không lấy được tick xanh xác thực số

- WhatsApp API: ✅ Có thể gửi tin nhắn tự động, gửi tin nhắn hàng loạt ✅ Có công cụ kiểm soát nguy cơ số bị block ✅ Đa dạng tin nhắn (có nút, có danh sách, có catalog) ❌ Có thu phí hội thoại ❌ Chỉ có thể nhắn tin riêng, không nhắn tin group được ❌ Không gọi điện thoại WhatsApp được ❌ Nếu chưa từng bắt đầu hội thoại với khách hàng hoặc hội thoại đã quá 24h, bắt buộc phải sử dụng mẫu tin nhắn đã được phê duyệt để mở hội thoại. Xem thêm tại đây

Với doanh nghiệp sử dụng WhatsApp để liên hệ với khách từ quảng cáo, chúng tôi khuyên dùng WhatsApp Business API để hạn chế nguy cơ bị block số điện thoại và có thể sử dụng tối đa tiềm năng của WhatsApp

Last updated