III. BÀI VIẾT

Bài viết là nơi chứa các bài viết trên trang của bạn, ở đây ban có thể cài đặt riêng cho viết, tắt tự động ẩn bình luận hoặc bật chức năng Bỏ qua bình luận (bình luận của bài viết này về pancake sẽ ở dạng hội thoại đã đọc không được đánh dấu là hội thoại mới) Lưu ý: Bài viết sẽ hiển thị đủ từ khi bạn kết nối page tới Pancake, nếu post cũ trước khi bạn kết nối page tới Pancake chưa hiển thị ở đây bạn bình luận ở bài viết đó sẽ được hiển thị

Tại giao diện Bài viết cũng sẽ cho phép bạn tải về bình luận hoặc Số điện thoại khách hàng đã để lại trên bài viết của bạn

Last updated