4.4.Tương tác

4.4.1 Biểu đồ tương tác tổng quan Thống kê tương tác với 1 khách hàng chỉ ghi nhận 1 lần duy nhất trong ngày và thống kê được tính cho nhân viên là người đầu tiên phản hồi khách hàng trong ngày từ Pancake Nếu 1 khách hàng có cả bình luận và tin nhắn thì tổng tương tác chỉ tính là 1 Bạn có thể xem thống kê tổng quan của tất cả các nhân viên

Hoặc thống kê theo từng nhân viên

Trong biểu đồ này hệ thống sẽ thể hiện: 1. Lượt tương tác khách hàng Tin nhắn: Tổng số lượt nhân viên tương tác với khách bằng tin nhắn (mỗi khách hàng chỉ tính một lần trong ngày, bao gồm khách hàng cũ và khách hàng mới) Bình luận: Tổng số lượt nhân viên tương tác với khách bằng bình luận (mỗi khách hàng chỉ tính một lần trong ngày, bao gồm khách hàng cũ và khách hàng mới) Khách hàng mới: Số lượt nhân viên tương tác với khách hàng mới (bằng cả tin nhắn và bình luận) Khách hàng cũ: Số lượt nhân viên tương tác với khách hàng cũ (bằng cả tin nhắn và bình luận) Tổng: Tổng lượt khách hàng mà nhân viên của bạn đã trả lời ở cả bình luận và tin nhắn, nếu 1 khách hàng có cả bình luận và tin nhắn thì tổng tương tác chỉ tính là 1 Tổng tương tác = Tương tác khách hàng cũ + Tương tác khách hàng mới

2. Đơn hàng đã chốt (Thống kê đơn hàng đã chốt sẽ liên quan tới báo cáo đơn hàng từ POS, Bạn cần thêm quyền xem báo cáo từ POS Pancake để hiển thị dữ liệu này) Tổng : là tổng số đơn hàng mà nhân viên đã chốt Tỉ lệ đơn trên khách hàng mới: Tổng đơn hàng đã chốt / tổng lượt tương tác khách hàng mới Tỉ lệ đơn trên khách hàng cũ: Tổng đơn hàng đã chốt / tổng lượt tương tác khách hàng cũ

4.4.2. Thống kê tương tác chi tiết theo ngày/giờ

Tương tác khách hàng bằng tin nhắn: Tổng số lượt nhân viên tương tác với khách bằng tin nhắn (mỗi khách hàng chỉ tính một lần trong ngày, bao gồm khách hàng cũ và khách hàng mới) Tương tác khách hàng bằng bình luận: Tổng số lượt nhân viên tương tác với khách bằng bình luận (mỗi khách hàng chỉ tính một lần trong ngày, bao gồm khách hàng cũ và khách hàng mới) Tổng khách hàng tương tác : Tổng lượt khách hàng mà nhân viên của bạn đã trả lời ở cả bình luận và tin nhắn, nếu 1 khách hàng có cả bình luận và tin nhắn thì tổng tương tác chỉ tính là 1 Tương tác khách hàng mới: Số lượt nhân viên tương tác với khách hàng mới (bằng cả tin nhắn và bình luận) Tương tác khách hàng cũ: Số lượt nhân viên tương tác với khách hàng cũ (bằng cả tin nhắn và bình luận) Đơn hàng đã chốt: là tổng số đơn hàng mà nhân viên đã chốt Tỉ lệ đơn chuyển đổi khách hàng mới: Đơn hàng đã chốt / lượt tương tác khách hàng mới Tỉ lệ đơn chuyển đổi khách hàng cũ: Đơn hàng đã chốt / lượt tương tác khách hàng cũ

Last updated