1.1 Hướng dẫn đăng ký và thanh toán gói cước

Hướng dẫn đăng ký gói cước và thanh toán:

Để đăng ký gói cước đầu tiên bạn cần truy cập phần Gói cước Hoặc từ Bảng điều khiển bạn di chuột vào avatar trên góc phải màn hình và chọn phần Tài khoản

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện để người dùng thao tác mua gói cước, với gói cước Pancake sẽ chọn mục gói cước

  1. Tạo mới gói cước:

Sau khi bạn bấm nút Tạo gói, hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện như trên để bạn lựa chọn được gói cước theo nhu cầu. Bạn chọn 1 gói cước bất kì hoặc Gói cước tùy chỉnh, sau đó bạn có thể điều chỉnh chọn số trang, số nhân viên và thời hạn gói cước.

Sau khi chọn xong sẽ ra số tiền cần thanh toán tại mục Tổng chi phí. Bạn bấm nút Tạo gói, hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện hướng dẫn thanh toán, bạn vui lòng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn (lưu ý mỗi lần bấm tạo gói cước sẽ có mã khác nhau để thanh toán, bạn lưu ý thanh toán đúng theo hướng dẫn nhé)

2. Nâng cấp gói cước:

Tại giao diện gói cước, mục Thao tác sẽ có tính năng nâng cấp gói cước, để bạn có thể thay đổi về số lượng trang hoặc số lượng nhân viên trong gói cước

Khi nâng cấp bạn lưu ý cần chọn TỔNG số trang, TỔNG số NV và thời hạn, (lưu ý không phải chọn số thêm). Hệ thống sẽ hiển thị số tiền Phần dư số tiền trong gói cũ chưa dùng tới và Tổng chi phí là số tiền cần thanh toán thêm cho gói cước, sau đó bạn bấm nút Tạo gói để hiển thị hướng dẫn thanh toán

Sau khi chọn xong sẽ ra số tiền cần thanh toán tại mục Tổng chi phí. Bạn bấm nút Tạo gói, hệ thống sẽ hiển thị ra giao diện hướng dẫn thanh toán, bạn vui lòng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn

Lưu ý: khi bạn nhấn nâng cấp gói cước, hệ thống sẽ tạo ra 1 gói cước nâng cấp mới và gói cước cũ sẽ bị thay đổi thời hạn sử dụng còn 1 ngày, do số tiền dư còn lại của gói cước cũ đã giảm trừ vào gói cước mới

Trong trường hợp bạn nâng cấp nhầm, bạn cần liên hệ ngay với supporter để được hỗ trợ.

Sau khi bạn chuyển khoản xong, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái và bạn đã có thể sử dụng phần mềm.

Hướng dẫn cài đặt gói cước:

Sau khi gói cước đã được kích hoạt, bạn có thể cài đặt gói cước. Để cài đặt gói cước, bạn click vào phần Cài đặt trên mã gói cước bạn đã mua.

Sau khi ấn vào cài đặt, bạn chọn trang và nhân viên sau đó ấn nút Lưu cài đặt.

Lưu ý nhân viên hoặc page chưa được chọn trong gói cước, thì đăng nhập vào sẽ bị lỗi bạn nhớ lưu ý cài đặt nhé

Last updated