2. Ứng dụng Pancake V2 trên hệ điều hành IOS

Để tải ứng dụng bạn truy cập và App Sotre trên điện thoại, tìm kiếm Pancake V2

Sau đó bấm nút cài đặt, cài đặt thành công bấm nút Mở

Và tại màn hình chính của điện thoại sẽ hiển thị biểu tượng của ứng dụng Pancake V2

Last updated