Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

2. Ứng dụng Pancake V2 trên hệ điều hành IOS

Để tải ứng dụng bạn truy cập và App Sotre trên điện thoại, tìm kiếm Pancake V2
Sau đó bấm nút cài đặt, cài đặt thành công bấm nút Mở
Và tại màn hình chính của điện thoại sẽ hiển thị biểu tượng của ứng dụng Pancake V2