1.2.1 Kết nối với Facebook Pages

Pancake cho phép bạn kết nối với các Fanpage mà bạn đang có quyền ( các quyền Quản trị viên, Biên tập viên, Người kiểm duyệt sẽ kích hoạt và sử dụng được page ở Pancake)

Sau khi bạn đăng nhập vào Pancake và chấp nhận quyền sử dụng, Pancake đã có thể kết nối với tất cả các Fanpage trên Facebook của bạn. Những trang đã kết nối sẽ được hiển thị ngay trên bảng điều khiển của bạn.

  • Nếu trang chưa được kích hoạt bạn nhấn vào nút Thêm kết nối để tiến hành kích hoạt trang. Quá trình đồng bộ dữ liệu có thể diễn ra trong vài phút.

Chọn trang để kích hoạt. Trong trường hợp không tìm thấy trang Facebook hoặc IGO bạn cần tại mục này. Hãy sử dụng nút Click here để tiến hành Reconnect lại Pancake và cấp quyền cho Pancake quản lý trang của bạn

  • Chọn Kết nối lại để bắt đầu đăng nhập lại

  • Chọn mục Continue as

  • Chọn những trang bạn muốn cấp quyền cho Pancake quản lý và ấn NEXT

Last updated