1.2.7 Kết nối Line OA

Hướng dẫn kết nối Line OA

I. Yêu cầu:

II. Kết nối

1. Đăng nhập tài khoản Line OA tại đây

2. Chọn tài khoản Line OA cần kết nối với Pancake

3. Chọn Setting > Messaging API > Enable Messaging API

4. Điền các thông tin theo yêu cầu, nhấn OK hoặc Agree

5. Chọn Response settings > Bật cả 3 mục Chat, Greeting message, Webhooks.

Đường dẫn Line OA của bạn có dạng: https://manager.line.biz/account/<ID tài khoản>. Ví dụ: https://manager.line.biz/account/@277zlyfr

Copy chính xác để có thể sử dụng ở bước tiếp theo.

7. Đăng nhập vào Pancake, chọn Connect để thêm kết nối nền tảng mới.

8. Chọn nền tảng Line, chọn Add new account

Dựa vào link Line OA của bạn, hệ thống sẽ tự động cập nhật các thông tin Line OA Name, channel ID, Channel secret khi bạn nhấn Fetch information.

Lưu ý:

Bạn cần cài đặt extension Pancake V2 thì mới có thể thực hiện thao tác này.

Nếu không sử dụng extension Pancake V2, bạn cũng có thể copy các thông tin Line OA Name, channel ID, Channel secret tại bước số 3 để tự điền. (Không khuyến khích)

10. Nhấn Connect để kết nối.

Sau khi hệ thống tự động cập nhật Line OA Name, Channel ID, Channel secret thành công, bạn nhấn Connect để kết nối Line OA và Pancake.

11. Hoàn thành kết nối

Đến đây bạn đã hoàn thành kết nối Line OA với Pancake.

III. Một số lưu ý với Line OA.

  • Số lượng tin nhắn trên Pancake được tính là số tin broadcast trên Line. Do đó sau 1000 tin broadcast free mỗi tháng, khách cần mua gói broadcast ở Line để tiếp tục nhắn tin qua Pancake.

  • Sau khi kết nối với Line OA, tin nhắn mới sẽ đổ về Pancake tính từ thời điểm kết nối. Hiện tại, Line chưa hỗ trợ kéo tin cũ.

  • Sau khi kết nối, admin chỉ nên dùng Pancake để trả lời khách hàng. Nếu nhắn tin chủ động với khách hàng qua APP Line OAkhông phải là Pancake thì tin nhắn sẽ không hiển thị trên Pancake.

Last updated