1.2.9 Website chat plugin

Chat plugin là một widget gắn trên website của bạn giúp khách hàng có thể chat trực tiếp để mua hàng hoặc trao đổi nhanh về sản phẩm cần tư vấn

Tạo page quản lý chat website

Tại Bảng điều khiển bạn tiến hành chọn nút Thêm kết nối chọn tab Website và bắt đầu tạo trang mới

Tại đây bạn nhập Tên định danh, Tên hiển thị và ảnh đại diện của trang sau đó nhấn Tạo trang

  • Tên định danh : Tên trang định danh trên hệ thống. ạn có thể tuỳ chọn. Không chứa dấu cách, ký tự đặc biệt và chưa tồn tại trên hệ thống. VD: pancake123

  • Tên hiển thị : Tên trang được hiển thị trên hệ thống. Bạn có thể tuỳ chọn nội dung

Cài đặt trang

Sau khi tạo trang thành công bạn chọn trang đã tạo và tiến hành thêm Domain (Tên miền) của website bạn muốn kết nối với trang

Hệ thống sẽ hiển thị đoạn code script của trang bạn đã tạo. Bạn có thể tuỳ chỉnh về nút chat plugin cho phù hợp với website của bạn như hình dạng, màu sắc, size, trường mặc định, v.v...

Sau khi gắn đoạn script này vào thẻ <body> trên website của bạn. Hệ thống sẽ hiển thị Plugin chat trên website

Last updated