3.1 Đăng nhập với Facebook

Giao diện đăng nhập trên Android và IOS sẽ tương tự nhau

Để đăng nhập bạn lựa chọn Đăng nhập với Facebook

Sau đó sẽ hiển thị ra giao diện đăng nhập, lựa chọn Instagram Business mà bạn cần sử dụng, nếu không có bạn bấm nút Tiếp để thực hiện bước tiếp theo

Bước tiếp theo lựa chọn Fanpage mà bạn cần sử dụng

Nếu không lựa chọn page thì FB sẽ không cấp quyền cho Pancake quản lý, bạn lưu ý chọn đủ page để sử dụng sau đó bấm Tiếp để sang bước tiếp theo

Tại đây bạn bấm nút Xong để hoàn tất bước cấp quyền. Lưu ý đừng từ chối quyền, nếu thiếu quyền bạn sẽ không đăng nhập thành công.

Sau đó bạn bấm OK là sẽ đăng nhập thành công

Last updated