3.2 Đăng nhập bằng mã QR

Thao tác đăng nhập vô cùng nhanh chóng, chỉ cần bạn đã đăng nhập thành công ở máy tính.

Để có được mã QR, bạn sẽ truy cập vào mục Tài khoản tại https://pages.fm/account

Bạn bấm nút này sẽ hiển thị ra QR ( lưu ý tuyệt đối đừng để lộ mã này nhé)

Đưa màn hình lên quét QR đang hiển thị ở máy tính

Chỉ với 1 thao tác nhanh gọn bạn đã đăng nhập thành công

Last updated