Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

3.2 Đăng nhập bằng mã QR

Thao tác đăng nhập vô cùng nhanh chóng, chỉ cần bạn đã đăng nhập thành công ở máy tính.
Để có được mã QR, bạn sẽ truy cập vào mục Tài khoản tại https://pages.fm/account
Bạn bấm nút này sẽ hiển thị ra QR ( lưu ý tuyệt đối đừng để lộ mã này nhé)
Bước tiếp theo mở ứng dụng Pancake V2 trên Mobile, chọn Đăng nhập với QR
Đưa màn hình lên quét QR đang hiển thị ở máy tính
Chỉ với 1 thao tác nhanh gọn bạn đã đăng nhập thành công