5.3.Hỗ trợ trả lời

Chức năng này hỗ trợ bạn tạo các câu trả lời mẫu có sẵn thường dùng, câu trả lời có thể bao gồm cả text và ảnh

  1. Thêm câu trả lời nhanh : Bạn làm đủ 4 bước sau để thêm câu trả lời nhanh theo ý muốn Lưu ý: ký tự tắt không đặt dạng số, không có kí tự đặc biệt và không trùng lặp

2. Bạn có thể tải mẫu câu trả lời nhanh về theo file excel hoặc nhập mẫu câu từ file execl theo đúng định dạng mẫu

3 . Đồng bộ câu trả lời nhanh: cho phép bạn đồng bộ mẫu câu từ trang này qua trang khác một cách tiện lợi Thêm vào danh sách hiện có : là bổ sung thêm các câu từ trang gốc qua trang đích mẫu câu đang có của trang đích sau khi đồng bộ sẽ có thêm các mẫu câu của trang gốc Thay thế danh sách hiện có: là chức năng đồng bộ xóa hoàn toàn mẫu câu đang có của trang đích thay vào đó sẽ là mẫu câu của trang gốc

Sử dụng chức năng gợi ý câu trả lời nhanh: Gõ /<text> để hiển thị gợi ý mẫu câu trả lời nhanh Hoặc gõ /số thứ tự sau đó enter hệt thống sẽ hiển thị lên mẫu câu Các thao tác nhanh khi sử dụng /1 sau đó nhấn enter sẽ hiển thị nội dung câu số 1 /kí tự tắt ví dụ câu số 1 có kí tự tắt là a, bạn nhấn /a rồi enter sẽ hiển thị nội dung câu số 1

Last updated