4.6.Phản hồi

Ở danh mục này, Pancake sẽ thống kê phản hồi mà các nhân viên nhận được khi có đánh giá bởi khách hàng thông qua luồng tin nhắn đánh giá người dùng từ Botcake.

Bạn có thể chọn thời gian xem thống kê cũng như in hoặc tải về dữ liệu đánh giá.

Lưu ý:

- Trong trường hợp mẫu đánh giá được gửi tự động cho khách: sẽ lấy theo nhân viên chăm sóc khách hàng gần nhất kèm với thông báo được gửi từ Botcake.

- Trường hợp không xác định được nhân viên: nhân viên chỉ nhận được đánh giá khi đã đăng nhập Pancake và được liên kết với Botcake.

4.6.1. Biểu đồ thống kê

1. Biểu đồ đánh giá nhân viên: hiển thị số lượt đánh giá của mỗi nhân viên.

2. Biểu đồ thể hiện 5 nhân viên có nhiều lượt đánh giá nhất: hệ thống sẽ hiển thị 5 nhân viên có số lượt đánh giá nhiều nhất (không tính các nhân viên không xác định).

4.6.2. Bảng thống kê

1. Bảng thống kê đánh giá trung bình

Nhân viên: tên của nhân viên được nhận đánh giá.

Số lượt đánh giá: số lượng đánh giá mà mỗi nhân viên nhận được.

Đánh giá trung bình: đánh giá trung bình của mỗi nhân viên.

Tổng: tổng tất cả số lượt đánh giá và đánh giá trung bình của tất cả nhân viên

2. Bảng thống kê đánh giá chi tiết

Khách hàng: tên khách hàng gửi đánh giá.

Đánh giá: đánh giá của khách hàng về nhân viên.

Nhân viên: tên của nhân viên được nhận đánh giá.

Thời gian: thời gian mà nhân viên được nhận đánh giá.

Được gửi bởi: xem đánh giá đó được nhân viên gửi hay được tự động gửi (botcake).

Tin nhắn: tin nhắn của khách hàng phản hồi về nhân viên.

Last updated