Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

5.5.Chế độ xoay vòng

Chức năng này sẽ cho phép bạn cài đặt phân công hội thoại cho nhân viên, ở chế độ phân công nhân viên nào được phân công những hội thoại nào sẽ chỉ x
(Chế độ này chỉ admin của page mới thấy để cài đặt)
  1. 1.
    Chức năng nhân viên tự phân công Ở chức năng này khi có hội thoại mới về page, các nhân viên sẽ đều xem được, cho đến khi có 1 nhân viên bấm nhận khách hàng, thì hội thoại sẽ được phân công cho nhân viên đó
Ở giao diện chat Hội thoại nhân viên sẽ tự nhận khách hàng sau khi nhận khách hàng sẽ được phân công cho bạn nhân viên nhận khách hàng này. Hoặc nếu nhấn viên không nhận khách hàng, hội thoại chưa được chia cho ai bạn nhân viên gửi trả lời đi hệ thống sẽ tự động phân công cho bạn trả lời đầu tiên đó. Sau khi bấm Nhận các bạn khác sẽ không còn xem được khách hàng này nữa
2. Chia đều cho TK được chọn Ở chế độ này, hệ thống sẽ luôn chia các hội thoại cho các tài khoản được chọn dù tài khoản đó có đang trực tuyến hay không. Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy hội thoại được chia cho mình
Như trong hình các TK được chọn là Thùy Dương, Hà An, Vi Nâm, Moon Trần

Số nhân viên chính mỗi hội thoại: Là số nhân viên được giữ lại sau mỗi lần phân công thêm cho nhân viên khác nếu bạn bật các chức năng Phân thêm ở hệ thống

Số lượng hội thoại chờ đọc tối đa của nhân viên: Khi bạn bật chức năng này nhân viên sẽ chỉ nhận được tối đa số lượng hội thoại mới chưa đọc nếu vượt quá hệ thống sẽ không phân công khách hàng mới cho bạn nhân viên đó nữa (lưu ý khách hàng cũ của nhân viên đó nhắn lại sẽ vẫn tiếp tục chia cho bạn ấy). Hệ thống sẽ chờ số lượng trên giảm xuống dưới mức tối đa sẽ phân công khách mới cho nhân viên
Chia theo thời gian làm việc trong ngày Bạn chọn khung thời gian làm việc ngoài giờ làm việc sẽ bỏ qua các tùy chọn dưới đây và chia đều cho nhân viên được chọn trong danh sách. Ngoài giờ làm việc, chỉ chia khi có tài khoản trực tuyến: ngoài giờ làm việc, khi bật option này sẽ chỉ chia hội thoại khi có tài khoản trực tuyến. Nếu tắt hội thoại sẽ được chia đều cho danh sách
Phân thêm nhân viên nếu hội thoại chưa được đọc sau Sau khoảng thời gian được chọn, hệ thống sẽ phân thêm tài khoản phụ hỗ trợ trả lời tin nhắn.Số nhân viên được phân công chính là Tài khoản được giữ cố định, các tài khoản bổ sung có thể bị thay đổi. Chỉ chia thêm 1 lần đối với hội thoại chưa đọc, nếu nhân viên được chia thêm không đọc thì hội thoại cũng không được phân công lại cho đến khi có tin nhắn mới từ khách hàng nếu không đọc tiếp sau thời gian qui định mới tiếp tục phân công thêm
Nhân viên không được chọn sẽ được xem tất cả các cuộc hội thoại Những nhân viên không được chọn trong 2 danh sách bên cạnh sẽ xem tất cả hội thoại của trang
Chia theo trạng thái trực tuyến: ưu tiên phân công cho nhân viên đang trực tuyến khi có hội thoại của khách hàng mới. Trong này sẽ có 3 opptions để lựa chọn + Ưu tiên tài khoản đang trực tuyến : Ưu tiên TK trực tuyến là khi nào có nhân viên online sẽ ưu tiên phân công khách hàng mới cho nhân viên đó ,. nếu không có ai online thì sẽ chia đều cho các TK được chọn ạ + Chỉ chia khi có tài khoản trực tuyến: Chỉ chia khi có TK trực tuyến là khi nào có nhân viên online mới phân công khách hàng mới ạ,. nếu không có ai online thì sẽ gom lại chờ đến khi có nhân viên online mới thực hiện phân công ạ + Phân thêm hội thoại cho tài khoản khác nếu tài khoản được phân công không trực tuyến
Lưu ý
  • Trạng thái availble là nhân viên đang online
  • trạng thái away là nhân viên này đang không online
  • Trạng thái Tắt là tắt nhân viên không phân công khách hàng mới, còn khách cũ của nhân viên nào sẽ tiếp tục chia về cho nhân viên đó nếu còn được chọn trong danh sách phân công