1.2.10 Kết nối Zalo cá nhân

Hướng dẫn kết nối Zalo cá nhân với Pancake

 • Bước 1: Chọn Kết nối

 • Bước 2: Chọn nền tảng Zalo

 • Bước 3: Chọn Thêm tài khoản mới

 • Bước 4: Chọn tab: Tài khoản zalo cá nhân

 • Bước 5: Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, quét mã và cấp quyền trên điện thoại.

Một số thao tác khác trên Zalo cá nhân

1. Kết bạn trên Zalo cá nhân Pancake

Để tìm kiếm và kết bạn với một người dùng/khách hàng trên Zalo, bạn thực hiện như sau:

 • Bước 1: Chọn nút bên cạnh khung tìm kiếm

 • Bước 2: Trong hộp thoại mở ra, chọn Kết bạn

 • Bước 3: Nhập số điện thoại cần tìm kiếm và nhấn Enter

2. Tạo nhóm chat Zalo cá nhân

Tương tự như tính năng Kết bạn, bạn có thể tạo nhóm chat trên Zalo cá nhân

 • Bước 1: Trong cửa sổ hiện ra, chọn Tạo nhóm mới

 • Bước 2: Nhập tên nhóm, chọn thành viên tham gia nhóm

 • Bước 3: Ấn Tạo nhóm

3. Đồng bộ tin nhắn từ điện thoại sang Zalo cá nhân trên Pancake

Tương tự như tính năng kết bạn và tạo nhóm chat, bạn có thể đồng bộ tin nhắn từ Điện thoại sang Zalo trên Pancake.

 • Bước 1: Trong cửa sổ hiện ra, chọn Đồng bộ, sau đó chọn nút Đồng bộ tin nhắn

 • Bước 2: App Zalo trên điện thoại của bạn sẽ hiện yêu cầu đồng bộ tin nhắn từ thiết bị mới, nhấn đồng ý. Tin nhắn sẽ được đồng bộ dần từ điện thoại sang Zalo trên Pancake.

Last updated