4.1.Thống kê tổng quan

Ở danh mục này Pancake sẽ thống kê các chỉ số kể từ khi bạn kết nối page tới Pancake Khách hàng mớiTin nhắn từ khi bạn kết nối page tới Pancake Thống kê thời gian trong ngày số lượng bình luận và tin nhắn Top nhân viên được tương tác nhiều nhất trong ngày xem

Thống kê trang trong 6 tháng gần đây

Số điện thoại mới: là những Số điện thoại lần đầu được ghi nhận trên hệ thống, mỗi số điện thoại chỉ tính là số điện thoại mới 1 lần duy nhất Tin nhắn mới: là những khách hàng lần đầu tiên có hội thoại là hộp thư được tạo ra với trang của bạn trong thời gian 6 tháng gần đây Tin nhắn được tương tác: là những hội hội thoại là tin nhắn cũ được khách hàng tương tác lại (khách nhắn tin lại cho trang) trong thời gian 6 tháng gần đây Khách hàng mới: là những khách hàng lần đầu tiên để lại bình luận hoặc tin nhắn tới trang của bạn trong 6 tháng gần đây

Thẻ hội thoại được sử dụng trong ngày và top 10 thẻ được gắn cho hội thoại

Last updated