1. Cách nâng cấp gói cước Pancake

Chức năng nâng cấp gói cước để hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng có nhu cầu thay đổi về số lượng trang hoặc nhân viên hoặc thay đổi số line của gói cước Tổng đài (có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu)

Cách thức nâng cấp Để nâng cấp bạn dùng tài khoản đang mua gói cước đăng nhập vào Pancake sau đó truy cập tới mục Tài khoản (https://pages.fm/account/subscription) Bạn bật chức năng nâng cấp từ gói cước đang sử dụng, sau đó chọn gói cước đang dùng và chọn TỔNG số lượng pages và TỔNG số lượng nhân viên bạn cần. Sau đó bấm Nâng cấp để tạo mã Nâng cấp và thanh toán

Phần dư là số tiền còn lại của gói cước cũ bạn đã mua còn dư lại ở thời điểm nâng cấp Nâng cấp là hình thức mua gói cước mới nhưng số tiền ở gói cước cũ chưa dùng tới sẽ trừ vào gói cước mới và gói cũ sẽ hết hạn sau 24h do không còn giá trị sử dụng. Lưu ý: Khi nâng cấp vui lòng chọn Tổng số lượng page và tổng số lượng user, ví dụ bạn đang có 1 page bạn cần thêm 1 page phần số trang hãy chọn là 2 trang. Hoặc nếu bạn muốn giảm gói cước Bạn đang có gói cước 7 pages cần bỏ đi 2 pages chỉ muốn dùng 5 pages thì số trang bạn chọn là 5

Last updated