1.3 Cài đặt Extension Pancake V2

Hướng dẫn cài đặt extension Pancake

Bạn nhấn vào đây để cài đặt pancake extension từ Chrome Store

https://chrome.google.com/webstore/detail/pancake-v2/oehooocookcnclgniepdgaiankfifmmn

Lưu ý

Extension chỉ hỗ trợ trên trình duyệt Google Chrome Cốc Cốc, EDGE

  • Bạn nhấn vào nút Thêm vào chrome hoặc Add to chrome để cài đặt extension vào trình duyệt

  • Sau đó về tab Pancake nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + R để reload lại trình duyệt, để hệ thống kết nối được với extension

Video hướng dẫn cài đặt https://www.youtube.com/watch?v=C2K-wQSaykE

Last updated