IV. CHỨC NĂNG THỐNG KÊ

Pancake thu thập số liệu từ bình luận, tin nhắn, nhân viên trong Page xây dựng hệ thống thống kê trực quan giúp bạn quản lý tình trạng kinh doanh, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp một cách dễ dàng

4.1 Thống kê tổng quan

Số liệu tổng quan về số khách hàng, lượng tin khách hàng, khoảng thời gian khách hàng hoạt động trong 6 tháng gần đây, hiệu quả làm việc của nhân viên, số thẻ được sử dụng trong ngày.

4.2 Thống kê trang

Thống kê chi tiết về lượng tin nhắn, bình luận, số khách hàng, số điện thoại thu được, hiệu suất đơn hàng trên trang

4.3 Thống kê nhân viên

Thống kê chi tiết số tin nhắn, bình luận, phiên trả lời khách hàng mà nhân viên đã thực hiện, thời gian phản hồi trung bình, số điện thoại, số đơn chốt

4.4 Thống kê tương tác

Thống kê chi tiết lượng khách hàng mà nhân viên đã tương tác, hiệu suất ra đơn trên khách hàng theo số liệu thực tế từ Pancake POS

Thống kê thẻ hội thoại

Thống kê tổng đài

Thống kê Quảng cáo

Thống kê Phản hồi

Sao lưu

Last updated