2. Kết nối hai phiên hội thoại ở WhatsApp

Mỗi khi quét mã QR để kết nối WhatsApp với Pancake, hệ thống sẽ ghi nhận một phiên đăng nhập mới ở WhatsApp.

Tuy nhiên, các phiên đăng nhập ở WhatsApp có thể bị mất kết nối đột xuất (do lượng tin nhắn quá nhiều, hoặc có lỗi trong phiên đăng nhập). Vì vậy, Pancake khuyến khích bạn quét mã QR hai lần, để hệ thống có thể tạo 2 phiên đăng nhập. Khi một phiên có lỗi và bị mất kết nối, chúng tôi vẫn có thể duy trì tin nhắn với phiên còn lại, và gửi thông báo để bạn quét mã QR lại:

Thông báo phía trên đồng nghĩa với việc bạn chưa kết nối đủ 2 phiên đăng nhập WhatsApp. Khi bạn thấy thông báo này, vui lòng mở ứng dụng WhatsApp trên điện thoại và vào mục "thiết bị liên kết"

Trên IOS (Iphone):

Trên Android:

Phiên hội thoại có trạng thái "Hoạt động cuối cùng lúc..." (Last active...) chính là phiên đã bị lỗi.

Bạn cần thoát phiên đăng nhập này, và quét lại mã QR trên Pancake để kết nối lại.

Last updated