4.2.Thống kê theo trang

Bạn có thẻ chọn thời gian xem thống kê đồng thời ở chức thống kê này cũng cho phép bạn in hoặc tải về thống kê

4.2.1. Thống kê tổng quan tin nhắn khách hàng

Thống kê tin nhắn khách hàng : chỉ số này sẽ thống kê số lượng tin nhắn mà khách hàng gửi tới cho trang của bạn (mỗi 1 tin nhắn và bình luận sẽ được đếm là 1, một khách hàng có thể để lại nhiều tin nhắn) theo thời gian bạn chọn Biểu đồ tròn sẽ thể hiện tỉ lệ giữa số tin nhắn của khách hàng và số bình luận mà khách hàng gửi tới cho trang của bạn

4.2.2 Thống kê chi tiết của trang

Bạn sẽ thấy biểu đồ hiển thị các chỉ số Số điện thoại mới, Số hội thoại là tin nhắn mới, Số khách hàng cũ nhắn tin tương tác lại, Khách hàng mới

Số điện thoại mới: Là những số điện thoại lần đầu tiên được khách hàng gửi tới trang của bạn, SĐT được để lại ngày nào sẽ tính vào ngày đó Số hội thoại là tin nhắn mới: sẽ là số khách hàng lần đầu tiên có hội thoại là tin nhắn được tạo ra với trang của bạn (bao gồm cả tin nhắn khách chủ động nhắn tin tới trang và nếu trang của bạn gửi tin nhắn từ bình luận của khách hàng tạo ra 1 hội thoại là tin nhắn lần đầu với khách cũng được thống kê vào chỉ số này) Số khách hàng cũ nhắn tin tương tác lại: là số lượng khách hàng đã có tin nhắn với trang của bạn từ trước đó, tới ngày thống kê nhắn tin lại cho trang Khách hàng mới: là số lượng khách hàng lần đầu tiên gửi tin nhắn hoặc để lại bình luận trên trang của bạn

Tại thống kê Trang bạn có thẻ xem thống kê chi tiết theo ngày hoặc giờ sẽ ghi nhận thống kê theo từng khung giờ trong ngày bạn xem

Ở biểu đồ này Pancake sẽ giúp bạn biết chính xác số lượng của các yếu tố dưới đây qua từng ngày.

 • Khách hàng mới: là số lượng khách hàng lần đầu tiên gửi tin nhắn hoặc để lại bình luận trên trang của bạn

 • Số điện thoại trong ngày: là SĐT hệ thống đếm bao gồm cả số ĐT từ trước đó nếu khách ngày hnay để lại tiếp

 • Số điện thoại mới : là số lần đầu được ghi nhận tại pancake trong ngày thống kê

 • Bình luận bởi khách hàng: số lượng bình luận của khách hàng gửi đến fanpage trong ngày, mỗi 1 bình luận được để lại sẽ tính là 1, 1 khách hàng có thể để lai nhiều bình luận.

 • Tin nhắn bởi khách hàng: số lượng tin nhắn riêng của khách hàng gửi đến fanpage trong ngày, mỗi 1 tin nhắn được để lại sẽ tính là 1, 1 khách hàng có thể để lai nhiều tin nhắn.

 • Bình luận bởi trang: số lượng bình luận mà page gửi đến cho khách hàng trong ngày ( 1 bình luận được gửi đi tính là 1).

 • Tin nhắn bởi trang: số lượng tin nhắn riêng mà page gửi đến cho khách hàng trong ngày ( 1 tin nhắn được gửi đi tính là 1).

 • Số hội thoại là tin nhắn mới: sẽ là số khách hàng lần đầu tiên có hội thoại là tin nhắn được tạo ra với trang của bạn (bao gồm cả tin nhắn khách chủ động nhắn tin tới trang và nếu trang của bạn gửi tin nhắn từ bình luận của khách hàng tạo ra 1 hội thoại là tin nhắn lần đầu với khách cũng được thống kê vào chỉ số này)

 • Số khách cũ nhắn tin tương tác lại : là số lượng khách hàng đã có tin nhắn với trang của bạn từ trước đó, tới ngày thống kê nhắn tin lại cho trang

 • Số lượt khách từ website (có đăng nhập) : là số lượng khách hàng được gửi tới trang của bạn từ Website nếu bạn có gắn pluginchat của Facebook cho Website của bạn và khách có đăng nhập Facebook

 • Số lượt khách từ website (không đăng nhập) : là số lượng khách hàng được gửi tới trang của bạn từ Website nếu bạn có gắn pluginchat của Facebook cho Website của bạn và khách không đăng nhập tài khoản Facebook

Last updated