2. Cách tạo mẫu tin nhắn WhatsApp API

Bạn có thể tạo mẫu tin nhắn để gửi đến khách thông qua trình quản lý WhatsApp, hoặc tạo trực tiếp trên Botcake.

2.1. Tạo mẫu tin nhắn trên trình quản lý WhatsApp

Từ trang quản lý doanh nghiệp, vào phần tài khoản WhatsApp và vào Trình quản lý WhatsApp.

Trong Trình quản lý WhatsApp, di chuột sang trái để hiện menu công cụ. Chọn Mẫu tin nhắn và tạo mẫu tin nhắn mới.

Ở mục tạo mẫu tin nhắn mới, chọn loại tin nhắn mà bạn muốn tạo. Trong ví này, Pancake sẽ chọn mẫu tin nhắn Tiếp thị - tùy chỉnh. Sau đó, bạn cần đặt tên,chọn ngôn ngữ cho mầu và tiếp tục.

Để hiễu rõ hơn về cách chọn loại tin nhắn, xem thêm TẠI ĐÂY.

  • Phần Header là đầu của mẫu tin nhắn. Ở đây, bạn có thể trực tiếp đính kèm file hình, video, tài liệu, vị trí, hoặc đơn giản chỉ là 1 câu tiêu đề. Nếu bạn chọn đính kèm hình ảnh, video, file tài liệu hoặc vị trí, bạn cần tải lên một file mẫu để WhatsApp xét duyệt.

  • Body: nhập nội dung mà bạn muốn gửi đến khách hàng.

  • Footer: là dòng chữ mờ, nhỏ ở phía cuối của tin nhắn. Bạn có thể gắn link hoặc thêm chú thích về sản phẩm.

  • Buttons: Các nút đính kèm dưới tin nhắn. Có nhiều loại nút các bạn có thể chọn.

Sau khi hoàn thành các nội dung, các bạn có thể xem trước tin nhắn ở phía bên phải màn hình.

Nếu nội dung tin nhắn đã đúng theo ý muốn, bấm nút gửi để WhatsApp xét duyệt mẫu tin nhắn này.

Sau khi được gửi, mẫu tin nhắn sẽ được hiển thị với trạng thái chờ xét duyệt. Quá trình xét duyệt sẽ được thực hiện tự động, và thường mất tối đa khoảng 15 phút để duyệt.

Khi mẫu tin nhắn đã được duyệt, bạn có thể đồng bộ về Pancake hoặc Botcake để sử dụng để trả lời khách hàng.

Last updated