1. Ứng dụng Pancake V2 trên hệ điều hành Android

Sau đó bấm Cài đặt

Cài đặt thành công ứng dụng sẽ xuất hiện ở màn hình điện thoại, bạn tab để truy cập app

Last updated