Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

1. Ứng dụng Pancake V2 trên hệ điều hành Android

Để sử dụng đầu tiên bạn sẽ mở ứng dụng CH Play, tìm kiếm Pancake V2
Sau đó bấm Cài đặt
Cài đặt thành công ứng dụng sẽ xuất hiện ở màn hình điện thoại, bạn tab để truy cập app