I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Pancake là phần mềm quản lý comment, inbox trên Fanpage Facebook, Instagram, Whatsapp, Shopee dựa trên API.

Là một trong những tính năng nổi bật nhất của Pancake, áp dụng chế độ thời gian thực (Real-time update), đảm bảo cho việc tổng hợp một cách đầy đủ các trao đổi tới Facebook pages, Instargam, Whatsapp của bạn trong thời gian ngắn nhất. Pancake tổng hợp các cuộc hội thoại từ Fanpage, Instagram, Whatsapp và hiển thị ngay trên 1 giao diện để cho người dùng dễ dàng sử dụng quản lý nhiều platforms cùng một lúc.

Sử dụng:

Để sử dụng phần mềm, bạn cần truy cập tới:  Pancake

Đối với khách hàng lần đầu tiên đăng nhập, Pancake cần người dùng cung cấp quyền để có thể lấy dữ liệu inbox, comment và có thể trả lời thông qua API của Facebook

Giao diện sau khi đăng nhập hoàn tất.

Last updated