Pancake docs
Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

7. Khách hàng

7.1 Liên hệ khách hàng

7.1.1 Cấu hình các trường thông tin lưu trữ khách hàng

Ngoài những trường thông tin mặc định của hệ thống Pos (Tên khách hàng, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, email) chủ shop có thể bổ sung các trường thông tin khách hàng mình cần. Ví dụ: Chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, hình ảnh, vân vân.
Các thông tin cơ bản khách hàng
Bước 1: Truy cập vào "Tùy chỉnh" để cấu hình thông tin liên hệ khách hàng
Truy cập vào POS (pos.pancake.vn) => Khách hàng => chọn 1 khách hàng => Liên hệ => Tùy chỉnh.
Chọn vào tùy chỉnh thông tin liên hệ ở phần khách hàng
Bước 2: Hướng dẫn chỉnh sửa
Giao diện liên hệ khách hàng gồm hai phần: Phần chính giữa màn hình (Gọi là phần nội dung) và phần trường thông tin bên phải màn hình (Gọi là trường thông tin)
Giao diện chỉnh sửa trường thông tin
a. Chỉnh sửa Phần nội dung
Để chỉnh sửa trường thông tin, bạn bấm vào trường bất kỳ, giao diện chỉnh sửa sẽ hiển thị ở phần bên phải.