Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

5.2 Tạo tài khoản doanh nghiệp trên ví VNPAY

Cổng thanh toán VNPAY do Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) xây dựng và vận hành.
Cổng thanh toán VNPAY là cổng trung gian kết nối các đơn vị kinh doanh với ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng thẻ/tài khoản ngân hàng, công nghệ thanh toán bằng mã QR (QR Code) trên ứng dụng Mobile Banking để thanh toán các giao dịch.

5.2.1. Tích hợp tài khoản doanh nghiệp VNPAY của chủ shop với POS

Với việc liên kết ví VNPAY, bạn liên kết tương tự với POS như hướng dẫn ví MoMo ở trên. Nếu Chủ Shop dã có tài khoản ví điện thử VNPAY, hay nhập hai thông tin bao gồm: Mã website và Secret key
Liên kết Ví VNPAY với POS CAKE

Yêu cầu: Phải là tài khoản doanh nghiệp

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp VNPAY của bạn
Bước 2: Team hỗ trợ của VNPAY sẽ làm việc trực tiếp với chủ shop, hỗ trợ chủ shop hoàn thiện hợp đồng và cung cấp cho chủ shop hai thông tin này.

5.2.2. Hướng dẫn tạo tài khoản ví VNPAY cho chủ cửa hàng.

Bước 1: Đầu tiên để tạo tài khoản ví doanh nghiệp, chủ shop truy cập đường link dưới đây:
Hợp đồng hợp tác với VNPAY
Hợp đồng hợp tác với VNPAY

Giải pháp lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung

HDSD_MerchantView.pdf
5MB
PDF
Giải pháp lưu trữ quản lý dữ liệu tập trung