Pancake docs
Tiếng Việt
Search
⌃K

4.3. Tích hợp Woocommerce

WooCommerce Plugin giúp bạn xây dựng cửa hàng Thương mại điện tử bằng WordPress. Nó sử dụng hệ điều hành WordPress cơ bản và biến nó thành một cửa hàng Thương mại điện tử hoạt động đầy đủ.

4.3.1 Kết nối với Woocommerce

Để thực hiện tích hợp Woocommerce với POS, bạn cần lấy mã khách hàngmã bí mật khách hàng ở trang Woocommerce.
Bước 1: Truy cập vào trang quản lý Woocommerce của bạn, sau đó truy cập vào mục Cài đặt => Bấm vào tùy chọn "Nâng cao" => Chọn "REST API"
Truy cập vào Woocommerce để lấy Mã khách hàng và Mã bí mật khách hàng dùng để tích hợp với POS
Bước 2: Tiếp theo sẽ chỉnh sửa chi tiết chính Nâng cao, bao gồm: Nhập miêu tả, Người sử dụng thiết lập quyền.
Nhập mô tả, chọn quyền đọc/viêt trên Woocommerce
Bước 3: Truy cập vào POS để tích hợp => Cấu hình => Tích hợp kênh bán => Woocommerce
Giao diện cấu hình tích hợp Woocommerce trên POS
Bước 4: "Thêm kết nối" và cấu hình đồng bộ.
Trước tiên, bấm vào "Thêm kết nối", sau đó nhập các thông tin cần thiết để tích hợp bao gồm: URL cửa hàng, Mã khách hàng và Mã bí mật khách hàng (Coppy từ Woocommerce mà chúng ta mở ở Bước 1)
Cấu hình đồng bộ Woocommerce trên POS
Chỉnh sửa Cấu hình đồng bộ:
Chọn kho hàng đồng bộ
  1. 1.
    Đầu tiên, chọn kho hàng đồng bộ: Chọn kho hàng để đồng bộ các thông tin quan trọng phía dưới bao gồm đồng bộ tồn kho từ POS => Woocommerce, Đồng bộ giá bán từ POS => Woocommerce và đồng bộ đơn hàng từ Woocommerce => POS
  2. 2.
    Sau khi chọn kho ta sẽ thiết lập cấu hình đồng bộ: Tùy thuộc vào mục đích đồng bộ, nếu bạn muốn đồng bộ kho từ POS => Woocommerce thì chọn "Áp dụng". Nếu không muốn chỉ cần chọn "Không áp dụng".
Chọn Áp dụng hoặc Không áp dụng đồng bộ
3. Tương tự với hai lựa chọn đồng bộ còn lại: Đồng bộ giá bán từ POS => Woocommerce tức là đồng bộ giá các sản phẩm từ POS => Woocommerce. Với đồng bộ đơn hàng từ Woocommerce => POS, Khi chọn áp dụng, các đơn hàng khách hàng tạo ở Woocommerce sẽ được đẩy về POS để quản lý.

4.3.2 Liên kết sản phẩm POS - Woocommerce

Pancake POS cho phép shop đồng bộ thông tin với Plugin WooCommerce để quản lý đơn hàng và đồng bộ tồn kho của sản phẩm.
Nếu sản phẩm của bạn đã tồn tại ở danh sách quản lý sản phẩm của POS, đầu tiên để đồng bộ sản phẩm ở WooCommerce và POS thì mình Cần khớp Mã Sellers SKU của sản phẩm ở Plugin WooCommerce trùng với mã mẫu mã của ở POS.
  • Sản phẩm ở POS: Mã mẫu mã sản phẩm ở POS (SKU - Stock-Keeping Unit)
Mã mẫu mã sản phẩm ở PO
  • Wocommerce: Mã Seller SKU ở Wocommerce
SKU trên Wocommerce
=> Sau khi đã khớp thông tin rồi thì bạn sẽ thực hiện đồng bộ, bạn vào Cấu hình ở POS => Tích hợp kênh bán =>chọn Wocommerce để thực hiện kết nối như hướng dẫn ở mục 4.3.1

4.3.3 Quản lý kênh bán

Đồng bộ tồn kho trên quản lý kênh bán
Để đồng bộ tồn kho lên Wocommerce shop bạn sẽ khớp mã trước sau đó tại mục Quản lý kênh bán bấm nút Đồng bộ tồn kho lên Wocommerce.
Quản lý kênh bán POS
Tổng kết: Như vậy là chúng ta đã đi qua được hết phần hướng dẫn tích hợp Wocommerce rồi đó, nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ với Pancake để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhé. Cảm ơn bạn đã luôn tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của Pancake!!!