Kết nối Pancake với Line OA không dùng Pancake extension

Hướng dẫn kết nối Line OA với Pancake có sử dụng Pancake extension.

Yêu cầu:

  • Có tài khoản Line OA, là Admin của tài khoản Line OA

  • Có tài khoản Pancake

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Line OA tại đây

Bước 2: Chọn tài khoản Line OA cần kết nối với Pancake

Bước 3: Chọn Setting > Messaging API > Enable Messaging API

Bước 4: Điền các thông tin theo yêu cầu, nhấn OK hoặc Agree

Bước 5: Chọn Response settings > Bật cả 3 mục Chat, Greeting message, Webhooks.

Bước 6: Quay lại mục Messaging API

Bước 7: Đăng nhập Pancake, chọn Connect/Kết nối để thêm kết nối nền tảng mới. Sau đó chọn nền tảng Line

Bước 8: Sao chép các thông tin ở Bước 6 vào các ô tương ứng, bao gồm Tên OA, Channel ID, Channel secret

Bước 9: Bấm Connect/Kết nối để hoàn thành.

Đến đây bạn đã hoàn thành kết nối Line OA với Pancake.

Một số lưu ý với Line OA.

  • Số lượng tin nhắn trên Pancake được tính là số tin broadcast trên Line. Do đó sau 1000 tin broadcast free mỗi tháng, khách cần mua gói broadcastở Line để tiếp tục nhắn tin qua Pancake.

  • Sau khi kết nối với Line OA, tin nhắn mới sẽ đổ về Pancake tính từ thời điểm kết nối. Hiện tại, Line chưa hỗ trợ kéo tin nhắn cũ.

  • Sau khi kết nối, admin chỉ nên dùng Pancake để trả lời khách hàng.Nếu nhắn tin chủ động với khách hàng qua APP Line OA mà không phải là Pancake thì tin nhắn sẽ không hiển thị trên Pancake.

Last updated

Logo

Pancake 2024