ZaloOA - Zalo Official Account

Hướng dẫn kết nối Zalo OA ( Zalo Official Account) với Pancake

Lưu ý trước khi bắt đầu:

  • Bạn cần phải mua gói cước Zalo OA để có thể kết nối Zalo OA của bạn với Pancake qua API chính thức từ Zalo. Mua gói cước tại: https://zalo.cloud/oa/pricing

  • Tuỳ theo gói cước của ZaloOA (OA Nâng cao hoặc OA Premium), bạn sẽ có số lượng tin nhắn tư vấn khác nhau. Trường hợp bạn đã gửi hết số lượng tin của gói ZaloOA, bạn có thể tiếp tục gửi tin vượt gói với mức giá 55đ - 165đ/tin (trừ vào ví Pancake). Tham khảo Ví Pancake

  • Bạn cần là ADMIN của tài khoản OA này để thực hiện kết nối.

1. Kết nối Pancake với Zalo OA

Bạn cần phải là Admin của tài khoản Zalo OA này để có thể kết nối với Pancake. Sau đó, bạn có thể phân quyền các nhân viên khác trực tiếp thông qua Pancake, không cần phân quyền trên Zalo.

Bước 1: Từ Bảng Điều Khiển, chọn Kết nối, chọn mục Zalo, chuyển sang tab Zalo OA

Bước 2: Trong cửa sổ hiện ra, tick chọn "Đồng ý cho phép ứng dụng quản lý Official Account" sau đó nhấn CHO PHÉP

Nếu bạn gặp lỗi, có thể bạn chưa phải là ADMIN (Quản trị viên) của tài khoản Zalo OA này. Bạn cần kiểm tra quyền ADMIN tại: https://oa.zalo.me/manage/mnadmin

Đến đây, bạn đã hoàn thành kết nối Zalo OA với Pancake.

2. Nạp tiền khi nhắn tin vượt gói

Last updated

Logo

Pancake 2024