II. Mua sắm trên Messenger (2024)

Tính năng Mua sắm trên Messenger là tính năng được Meta và Pancake phối hợp thực hiện nhằm cải thiện trải nghiệm mua sắm của cả người bán và người mua trên Messenger.

1. Giới thiệu

1.1 Mua sắm trên Messenger là gì?

Tính năng Mua sắm trên Messenger là tính năng được Meta và Pancake phối hợp thực hiện nhằm cải thiện trải nghiệm mua sắm của cả người bán và người mua trên Messenger.

1.2 Lợi ích bạn nhận được khi sử dụng tính năng này là gì?

 • Dễ dàng cài đặt và đồng bộ sản phẩm từ POS lên Messenger.

 • Tăng số lượng đơn hàng và hiệu quả quảng cáo Tin nhắn nhờ trải nghiệm mua sắm mới dễ dàng và nhanh chóng.

 • Giảm bớt nguồn lực cho đội ngũ tư vấn viên khi tư vấn/chăm sóc khách hàng.

 • Tồn kho, sản phẩm, đơn hàng tự động hoàn toàn được đồng bộ và quản lý trên POS.

 • Mang đến cho người mua một trải nghiệm mua sắm mới, độc đáo, liền mạch, dễ dàng ngay trên Messenger.

1.3 Với tính năng này, bạn có thể làm gì?

 • Người bán có thể chọn sản phẩm đã đồng bộ lên để gắn vào quảng cáo. Khi khách hàng bấm vào quảng cáo Tin nhắn, họ sẽ nhận được tin nhắn chào mừng + sản phẩm.

 • Người bán có thể gửi trực tiếp sản phẩm cho người mua.

 • Người mua có thể trực tiếp xem, khám phá các sản phẩm của shop, đặt hàng ngay trên Messenger.

1.3.1 Gắn sản phẩm vào quảng cáo

Trong quá trình setup quảng cáo Tin nhắn, bạn có thể gắn sản phẩm vào tin nhắn chào mừng của quảng cáo đó.

Khi khách hàng bấm vào quảng cáo, tin nhắn chào mừng sẽ xuất hiện kèm sản phẩm trong Messenger của khách hàng. Người mua có thể bấm vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết và mua hàng. Đơn hàng sẽ đồng bộ về POS của người bán.

1.3.2 Gửi sản phẩm cho khách hàng

Khi tư vấn sản phẩm, thay vì gửi hàng chục ảnh/video sản phẩm, với tính năng mua sắm trên Messenger, người bán có thể tìm và gửi sản phẩm cho người mua.

2. Chuẩn bị

Để có thể sử dụng tính năng này, bạn cần chuẩn bị những gì?

2.1 Quản lý sản phẩm, đơn hàng trên Pancake POS.

Tính năng mua sắm trên Messenger sẽ liên kết chặt chẽ với Pancake POS, do đó, để sử dụng tính năng, bạn cần quản lý sản phẩm, đơn hàng của mình trên Pancake POS.

Một số lưu ý về sản phẩm để đảm bảo sản phẩm có thể đồng bộ lên Facebook thành công. Các mục khoanh đỏ trong hình dưới đây là bắt buộc.

 • Sản phẩm/Mẫu mã cần có giá > 0đ

 • Sản phẩm cần có ảnh + mô tả + mã sản phẩm (product code) + mã mẫu mã/phân loại (variant với các sản phẩm có nhiều phân loại).

 • Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã (variant), cần có đầy đủ ảnh cho từng mẫu mã.

 • Sản phẩm liên quan đến Thuốc hoặc một số sản phẩm nhạy cảm có thể sẽ bị Facebook từ chối hiển thị.

2.2 Quyền ADMIN trên Business Manager và Trang Facebook.

Để có thể sử dụng tính năng, Facebook yêu cầu bạn cần có quyền ADMIN trên Business Manager. Trang của bạn cũng cần nằm trong Business Manager đó và bạn cũng là ADMIN.

Để kiểm tra phần này, bạn tham khảo mục 5 sau đây

5. Một số câu hỏi thường gặp

Tham khảo tài liệu Facebook:

3. Bắt đầu sử dụng

Để sử dụng tính năng bạn cần kết nối POS với Facebook Catalog, sau đó đồng bộ sản phẩm từ POS lên Facebook Catalog.

Bước tiếp theo: Kết nối POS với Facebook Catalog

1. Kết nối POS với Facebook Catalog.

Last updated

Logo

Pancake 2024