Quản lý tài khoản

Quản lý tài khoản Pancake của bạn và một số cài đặt kèm theo.

Có 2 cách để bạn truy cập màn hình thông tin tài khoản Pancake.

Cách 1: Truy cập: https://pancake.vn/account

Cách 2: Tại bảng điều khiển Pancake, hover chuột lên Avatar của bạn. Sau đó chọn Account

Bạn có thể quản lý trên giao diện này:

Gói cước PancakeThông tin tài khoảnPhiên đăng nhập

Last updated

Logo

Pancake 2024