Tạo Chat plugin

Cách tạo Chat plugin cho website. Hướng dẫn tạo plugin live chat cho website.

Bước 1: Đăng nhập Pancake, chọn Kết nối, sau đó chọn Chat Plugin

Bước 2: Nhập Tên kết nối - Đây là username trang của bạn khi hiển thị trên Pancake.

Tên này giống như Instagram username. Bạn có thể đặt theo tên web, ví dụ pancakevn

Ví dụ ở ảnh dưới đây, tên là phần khoanh đỏ.

Bước 3: Nhập Tên hiển thị - Đây là tên của trang hiển thị trên Pancake.

Bước 4: Thêm Ảnh đại diện cho Chat Plugin. Ảnh đại diện này để nhận diện Chat Plugin và các nền tảng khác trên Pancake

Bước 5: Nhấn Tạo Chat Plugin

Đến đây, bạn đã hoàn thành phần tạo Chat Plugin mới cho website. Tiếp theo là hướng dẫn cài đặt.

Last updated

Logo

Pancake 2024