WhatsApp API

WhatsApp API là một loại WhatsApp được Meta tạo ra dành riêng cho các doanh nghiệp, có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu bán hàng phức tạp.

WhatsApp API là một loại WhatsApp được tạo ra dành riêng cho các doanh nghiệp, có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu bán hàng phức tạp (nhiều loại tin nhắn hơn, có thể tự động hóa tin nhắn, có thể lấy tick xanh). WhatsApp API có thu phí hội thoại.

WhatsApp API cho phép trả lời tin nhắn và tư vấn tự động với khách hàng. Bạn có thể sử dụng Botcake để cài đặt luồng trả lời tự động cho số WhatsApp API của bạn sau khi đã kết nối.

Để có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng WhatsApp API, bạn cần đăng nhập và tạo tài khoản ở cả Pancake và Botcake, sau đó mới tiến hành kết nối WhatsApp API.

Điều kiện để kết nối và sử dụng WhatsApp API:

  • Tài khoản Business Manager (BM) cần được xác thực (Tài khoản chưa xác thực bị giới hạn tổng số lượng hội thoại mỗi ngày).

  • Số điện thoại WhatsApp CHƯA kết nối với WhatsApp thường. Nếu số điện thoại đã từng đăng ký ở WhatsApp thường, bạn cần XÓA TÀI KHOẢN để có thể kết nối với WhatsApp API.

  • Tài khoản bạn dùng để đăng ký WhatsApp API bắt buộc phải có quyền ADMIN của BM.

2.1. Tạo tài khoản WhatsApp Business API

Để kết nối Bạn nhấn vào nút Kết nối chọn mục WhatsApp Business API -> Bấm vào nút "Kết nối WhatsApp Business"

Một cửa sổ pop-up sẽ mở ra và bạn sẽ được chuyển đến trình Embedded Signup của Meta.

Chọn "Continue as ..." để đăng nhập với tài khoản Facebook của bạn

Chọn "Continue" để bắt đầu.

Chọn tài khoản BM bạn muốn sử dụng để đăng ký WhatsApp API.

Tạo tài khoản WhatsApp.

Điền thông tin profile WhatsApp business của bạn:

- WhatsApp Business Account name: Tên hiển thị của tài khoản WhatsApp của bạn. Tên này chỉ hiển thị trên BM để phân biệt với các tài khoản khác, KHÔNG HIỂN THỊ CHO KHÁCH HÀNG.

- WhatsApp Business Profile Display Name: Tên hiển thị trong phần Profile ứng dụng WhatsApp. Phần này khách hàng có thể nhìn thấy.

- Timezone: Múi giờ

- Category: Loại doanh nghiệp

- Business Description: Mô tả về doanh nghiệp

- Website: Website doanh nghiệp của bạn

Nhập số điện thoại bạn muốn đăng ký WhatsApp API.

Sau khi nhập số điện thoại, Meta sẽ gửi một mã OTP vào số điện thoại bạn đăng ký. Nhập mã để kết nối WhatsApp API.

2.2. Tạo ví

Để sử dụng WhatsApp API, bạn cần một Ví trả trước Pancake và ví này cần được nạp sẵn tiền.

Last updated

Logo

Pancake 2024