Cài đặt cá nhân

Bạn có thể cài đặt riêng một số tính năng cho tài khoản của bạn.

1. Chủ đề

Lựa chọn chủ đề giao diện phù hợp với sở thích của bạn.

2. Ưu tiên hiển thị tên người dùng

Khi bật tính năng này, thứ tự ưu tiên hiển thị trên giao diện của Pancake sẽ đảo ngược lại: Tên người dùng (nếu có) > Số điện thoại (nếu có) > Tên trang.

Ví dụ:

  • Bạn có trang Instagram tên Anh Quân, username là anhquan_123. Khi bật tuỳ chọn này, Pancake sẽ hiển thị anhquan_123 thay vì Anh Quân

  • Bạn có trang Zalo tên Quân Pancake với số điện thoại 0934.260.223. Khi bật tuỳ chọn này, Pancake sẽ hiển thị 0934260223 thay vì Quân Pancake.

3. Lưu bộ lọc hội thoại

Khi bạn đang lọc thẻ hoặc một bộ lọc bất kì, BẬT tuỳ chọn này sẽ giúp bạn LUÔN giữ bộ lọc kể cả khi bạn refresh (F5) màn hình.

4. Hiển thị tin nhắn phụ trong mẫu trả lời nhanh

Bạn có thể có nhiều phiên bản (tin nhắn phụ) cho một mẫu câu trả lời nhanh.

  • Khi BẬT tuỳ chọn này, các mẫu tin nhắn phụ sẽ hiển thị toàn bộ (tin nhắn phụ sẽ thụt vào, và đầu dòng có dấu chấm). Như hình dưới đây

  • Khi TẮT tuỳ chọn này, các mẫu tin nhắn phụ sẽ không hiển thị. Những câu trả lời nhanh có nhiều mẫu (tin nhắn phụ) sẽ chỉ hiển thị icon "nhiều tin nhắn". Như hình dưới đây

Last updated

Logo

Pancake 2024