Tạo gói cước Pancake

Cách tạo gói cước Pancake mới theo nhu cầu.

  • Bước 1: Truy cập màn hình Quản lý tài khoản Pancake tại

  • Bước 2: Chọn Create/Tạo gói cước.

  • Bước 3: Chọn gói cước sẵn có phù hợp, hoặc bạn chọn Go to custom plan để tạo gói cước phù hợp với nhu cầu.

  • Bước 4: Sau khi chọn được gói cước, nhấn Tạo gói cước/Create subscription để tạo gói.

  • Bước 5: Thanh toán bằng cách quét mã QR trên màn hình, sau khi thanh toán, gói cước sẽ tự động được kích hoạt.

Sau khi gói cước được kích hoạt thành công, bạn có thể thêm nhân viên, thêm trang/nền tảng để sử dụng Pancake.

Tham khảo thêm:

Last updated

Logo

Pancake 2024