Quản lý thẻ hội thoại

Với thẻ hội thoại, bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa, sắp xếp thứ tự, đồng bộ thẻ phù hợp với nhu cầu

1. Thêm thẻ mới

Bước 1: Ấn Thêm thẻ

Bước 2: Trong cửa sổ hiện ra nhập các thông tin:

  • Số thứ tự thẻ (số thứ tự thẻ sẽ quyết định vị trí hiển thị của thẻ ở Hội thoại và trong danh sách quản lý thẻ. Bạn có thể thay đổi số thứ tự thẻ bằng cách kéo thả)

  • Tên thẻ

  • Chọn màu thẻ

  • Mô tả thẻ (tuỳ chọn)

Bước 3: Nhấn Thêm thẻ để tạo thẻ mới

2. Chỉnh sửa, xoá thẻ

Khi hover lên một thẻ trong danh sách, bạn sẽ thấy biểu tượng Chỉnh sửa thẻXoá thẻ

Bạn có thể xoá đồng thời nhiều thẻ bằng cách tick chọn nhiều thẻ rồi ấn Xoá

3 Sắp xếp vị trí thẻ

Để sắp xếp vị trí thẻ, bạn có thể di chuyển chuột vào cột đầu tiên và kéo thả. Lưu ý rằng thao tác điều chỉnh vị trí này cũng sẽ thay đổi Số thứ tự thẻ

4. Sao chép thẻ hội thoại

Để đồng bộ/sao chép thẻ từ trang A sang trang B. Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn biểu tượng Sao chép bên cạnh nút Thêm thẻ

Bước 2: Chọn trang đích (trang B)

Trang đích (trang B) là các trang bạn muốn có thẻ giống trang gốc (trang A).

Bước 3: Tick chọn các thẻ (của trang A) mà bạn muốn đồng bộ sang trang B.

Bước 4: Chọn Thêm vào danh sách hiện có hoặc Thay thế danh sách hiện có

  • Thêm vào danh sách hiện có: Nếu chọn tuỳ chọn này, các thẻ bạn chọn để đồng bộ từ trang A sang trang B sẽ được thêm vào cuối danh sách thẻ của trang B. Toàn bộ thẻ cũ của trang B được giữ nguyên.

  • Thay thế danh sách hiện có: Nếu chọn tuỳ chọn này, các thẻ bạn chọn để đồng bộ từ trang A sang trang B sẽ thay thế toàn bộ thẻ của trang B. Toàn bộ thẻ hiện tại của trang B sẽ BỊ XOÁ. Hãy CẨN TRỌNG với tuỳ chọn này!

Bước 5: Nhấn Sao chép để bắt đầu quá trình sao chép thẻ.

5. Ngưng sử dụng thẻ

Nếu bạn muốn ngưng sử dụng một thẻ nhưng không muốn xoá, bạn có thể sử dụng tuỳ chọn này. Thẻ bị đánh dấu ngưng sử dụng sẽ không xuất hiện trên danh sách thẻ trong Hội thoại nữa. Nhưng những hội thoại đang được gắn thẻ này vẫn tiếp tục được gắn thẻ này, và bạn vẫn có thể tiếp tục lọc hội thoại cũ theo thẻ này bình thường.

Last updated

Logo

Pancake 2024