Cài đặt extension Pancake v2

Hướng dẫn cài đặt extension Pancake v2 để mở rộng tính năng.

Extension Pancake v2 được sử dụng để mở rộng một số tính năng đặc biệt của Pancake. Bạn chỉ cần cài đặt extension, không cần thao tác gì thêm. Cách cài đặt extension Pancake V2 dưới đây.

Extension chỉ hỗ trợ trình duyệt sử dụng nhân Chromium: Google Chrome, Cốc Cốc, EDGE.

Cài đặt extension Pancake v2 thế nào?

  • Bước 1: Truy cập Chrome Webstore: Tại đây

  • Bước 2: Nhấn Thêm vào Chrome/Add to Chrome

  • Bước 3: Xác nhận thêm extension Pancake V2 vào Chrome

  • Bước 4: Kiểm tra xem extension Pancake v2 đã cài đặt thành công hay chưa. Danh sách extension hiển thị tên Pancake v2 như hình là hoàn thành.

  • Bước 5: Truy cập https://pancake.vn/ hoặc F5 (refresh) lại tab Pancake bạn đang sử dụng để Extension có thể hoạt động.

Lưu ý:

  • Reload lại trang Pancake để trang nhận extension bằng cách ấn Ctrl + Shift + R

  • Không nên cài thêm extension khác, điều này có thể gây xung đột với extension Pancake và khiến extension hoạt động không như mong muốn.

Last updated

Logo

Pancake 2024