Đăng nhập Pancake

Hướng dẫn cách đăng nhập Pancake.

1. Đăng nhập Pancake bằng Facebook.

Bước 1: Từ trang chủ Pancake, chọn Đăng nhập

Bước 2: Chọn các Trình quản lý kinh doanh mà bạn đang quản lý.

Nên chọn: Opt in to all current and future Businesses.

Bước 3: Chọn các trang Facebook bạn muốn kết nối với Pancake.

Nên chọn: Opt in to all current and future Pages.

Bước 4: Chọn các Trang Instagram bạn muốn kết nối với Pancake

Nên chọn: Opt in to all current and future Instagram Accounts.

Bước 5: Xác nhận quyền truy cập của Pancake vào các trang của bạn

Đến đây, bạn đã có thể hoàn thành kết nối các trang của mình với Pancake.

2. Đăng nhập Pancake bằng Instagram Business

Chỉ áp dụng với khách hàng tại Indonesia, Ấn Độ.

  • Truy cập Pancake.

  • Chọn Login

  • Chọn Sign In with Instagram Business và làm theo hướng dẫn.

3. Đăng nhập bằng Pancake Account

  • Truy cập Pancake.

  • Chọn Login

  • Chọn Sign In with Pancake ID bạn sẽ được chuyển hướng sang Pancake Account

  • Chọn Đăng ký ngay hoặc sử dụng tài khoản Google, Apple để đăng ký nhanh.

  • Sau khi đăng ký thành công, bạn đăng nhập Pancake Account và chọn Pancake trong danh sách ứng dụng.

Last updated

Logo

Pancake 2024