Tạo tài khoản

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tạo và liên kết tài khoản Pancake Account với Pancake.

Pancake Account là tài khoản sử dụng để truy cập Pancake và các ứng dụng trong hệ sinh thái Pancake.

Cách 1: Truy cập từ Pancake, kết nối với Pancake Account

Bước 1: Đăng nhập vào Pancake

Bước 2: Truy cập https://pancake.vn/account

Bước 3: Bấm "Kết nối" ở phần Kết nối Pancake Account.

Bước 4: Đăng ký tài khoản Pancake Account

Bạn có thể sử dụng tài khoản Google, tài khoản Apple để đăng nhập nhanh. Hoặc bấm "Đăng ký ngay" để tạo một tài khoản mới.

Bước 5: Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập, bạn sẽ được điều hướng vào giao diện chính của Pancake Account.

Cách 2: Đăng ký trực tiếp

Bước 1: Truy cập Pancake Account tại https://account.pancake.vn/

Bước 2: Đăng ký tài khoản Pancake Account

Bạn có thể sử dụng tài khoản Google, tài khoản Apple để đăng nhập nhanh. Hoặc bấm "Đăng ký ngay" để tạo một tài khoản mới bằng Email.

Bước 3: Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập, bạn sẽ được điều hướng vào giao diện chính của Pancake Account.

Last updated

Logo

Pancake 2024