2. Đồng bộ sản phẩm lên Facebook Catalog

Cách đồng bộ sản phẩm từ Pancake POS lên Facebook Catalog

Bạn phải hoàn thành bước kết nối trước khi có thể đồng bộ được sản phẩm lên Facebook. Xem mục dưới đây.

A. Chuẩn bị/kiểm tra sản phẩm và kết nối

1. Kiểm tra sản phẩm trước khi đồng bộ

Một số lưu ý về sản phẩm để đảm bảo sản phẩm có thể đồng bộ lên Facebook thành công. Các mục khoanh đỏ trong hình trên đây là bắt buộc.

 • Sản phẩm/Mẫu mã cần có giá > 0đ

 • Sản phẩm cần có ảnh + mô tả + mã sản phẩm (product code) + mã mẫu mã/phân loại (variant với các sản phẩm có nhiều phân loại).

 • Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã (variant), cần có đầy đủ ảnh cho từng mẫu mã.

 • Sản phẩm liên quan đến Thuốc hoặc một số sản phẩm nhạy cảm có thể sẽ bị Facebook từ chối hiển thị.

2. Kiểm tra kết nối Pancake POS và Facebook Catalog

Đảm bảo bạn đã hoàn thành kết nối Pancake POS và Facebook Catalog. Xem mục dưới đây.

1. Kết nối POS với Facebook Catalog.

Sau khi ADMIN đã kết nối Pancake POS với Facebook Catalog, bất kì nhân viên nào có quyền ở phần sản phẩm trên POS cũng có thể thao tác đồng bộ thêm các sản phẩm khác.

B. Đồng bộ sản phẩm lên Facebook Catalog

Cách 1: Chỉ chọn và đồng bộ một số sản phẩm bạn muốn.

 • Truy cập Shop của bạn trên POS chứa Trang Facebook bạn muốn sử dụng Catalog.

 • Truy cập mục Sản phẩm

 • Tick chọn các sản phẩm mà bạn muốn đồng bộ lên Facebook.

 • Chọn nút Đồng bộ trang Facebook

 • Trên cửa sổ hiện ra, chọn trang mà bạn muốn đồng bộ lên.

 • Sau đó bấm Đồng bộ sản phẩm

Cách 2: Đồng bộ toàn bộ sản phẩm của Shop lên Facebook Catalog

Nếu shop có quá nhiều sản phẩm, quá trình đồng bộ sẽ diễn ra lâu và dễ gặp lỗi. Do đó Pancake không khuyến khích bạn thực hiện cách này, trừ khi shop của bạn có dưới 50 sản phẩm.

 • Truy cập Shop của bạn trên POS chứa Trang Facebook bạn muốn sử dụng Catalog.

 • Truy cập mục Sản phẩm

 • KHÔNG CẦN Tick chọn sản phẩm nào

 • Chọn nút Đồng bộ trang Facebook

 • Nhấn Đồng bộ tất cả sản phẩm.Hệ thống sẽ tự động đồng bộ ngầm. Bạn có thể chọn tab: Trạng thái để kiểm tra kết quả đồng bộ.

Lưu ý:

Bạn chỉ cần bấm đồng bộ mỗi sản phẩm 01 lần. Sau thời điểm này, bất kì thay đổi nào của bạn đối với sản phẩm trên POS cũng sẽ được hệ thống tự động đồng bộ, bạn KHÔNG cần thao tác gì thêm.

C. Kiểm tra kết quả đồng bộ

Sau khi Bạn có thể bấm vào dòng "thất bại" để xem nguyên nhân và mã sản phẩm đồng bộ thất bại.

Một số lỗi thường gặp

 • Mẫu mã không có ảnh hoặc mô tả

 • Sản phẩm có giá 0đ

Nếu bạn kiểm tra trạng thái đồng bộ trên POS thành công, nhưng trên Messenger không hiển thị, bạn cần kiểm tra kĩ hơn, có thể sản phẩm đang vi phạm chính sách của Facebook và không đủ điều kiện hiển thị ( ví dụ thuốc, thuốc lá, rượu, tên sản phẩm chứa bộ phận cơ thể,...)

Bạn có thể kiểm tra danh sách sản phẩm đã được đồng bộ, cũng như các sản phẩm đang bị lỗi tại: https://business.facebook.com/commerce/catalogs/

Click vào sản phẩm có dấu đỏ để xem chính xác tại sao sản phẩm bị từ chối hiển thị

D. Lọc sản phẩm đang được đồng bộ lên Facebook Catalog

Bạn có thể lọc các sản phẩm đang đồng bộ lên Facebook Catalog bằng cách

 • Truy cập mục Sản phẩm

 • Chọn Thêm lọc

 • Chọn bộ lọc Facebook Catalog

 • Danh sách các catalog sẽ hiện ra bên phải. Trường hợp bạn có nhiều Catalog, bạn có thể chọn từng Catalog để lọc ra sản phẩm

Last updated

Logo

Pancake 2024