Kết nối Pancake với Instagram

Hướng dẫn kết nối Pancake với Instagram

Instagram Business là nền tảng chính thức của Instagram, thường gọi là tài khoản chuyên nghiệp. Nếu bạn sử dụng Instagram thông thường, bạn sẽ được hướng dẫn chuyển đổi sang Instagram chuyên nghiệp để kết nối với Pancake. Hoặc bạn có thể đổi sang dạng tài khoản chuyên nghiệp trên app mobile của Instagram.

Bạn có thể gặp cách gọi Instagram Officical, đấy chính là Instagram Business.

Cách 1: Kết nối Instagram khi kết nối Facebook

Cách này áp dụng khi bạn đã có sẵn Instagram Business và đã kết nối với một Page Facebook. Trong quá trình đăng nhập Pancake, tick chọn trang Instagram Business của bạn.

Tham khảo: Kết nối Pancake với Facebook

Nếu bạn kết nối Instagram vào Pancake theo cách này, mỗi khi bạn muốn thêm nhân viên, bạn cần phân quyền nhân viên trên Facebook/Instagram. Bạn không thể thêm/sửa/xoá nhân viên trên Pancake

Cách 2: Kết nối trực tiếp với Instagram

 • Bạn có thể gặp cách gọi Instagram Direct, đấy chính là Instagram Business nhưng áp dụng kết nối trực tiếp với IG như các bước trong cách số 2 này, không thông qua Facebook.

 • Nếu bạn kết nối Instagram vào Pancake theo cách này, bạn có thể thêm/sửa/xoá nhân viên quản lý trang Instagram này ngay trên Pancake.

 • Bước 1: Đăng nhập Pancake. Chọn Kết nối

 • Bước 2: Chọn nền tảng Instagram ở cửa sổ hiện ra

 • Bước 3: Chọn Đăng nhập trực tiếp bằng Instagram và làm theo hướng dẫn.

Cách 3: Kết nối thông qua liên kết Facebook

Cách này áp dụng khi bạn chưa có Instagram Business. Các bước dưới đây hướng dẫn bạn cách chuyển đổi trang Instagram thông thường thành Instagram Business và kết nối với một trang Facebook.

 • Bước 1: Đăng nhập Pancake. Chọn Kết nối

 • Bước 2: Chọn nền tảng Instagram ở cửa sổ hiện ra

 • Bước 3: Chọn Đăng nhập qua Facebook

 • Bước 4: Trong cửa sổ hiện ra, ấn Tiếp tục màu xanh

 • Bước 5: Trong hộp thoại kế tiếp, chọn Get Started/Bắt đầu màu xanh

 • Bước 6: Hộp thoại kế tiếp, đăng nhập vào tài khoản Instagram của bạn

 • Bước 7: Sau khi login, nhấp Next qua các bước chọn Loại hình tài khoản, danh mục tài khoản.

 • Bước 8: Lựa chọn trang để liên kết với tài khoản Instagram của bạn, bạn có thể chọn một trang đã có sẵn, hoặc tạo trang mới. Sau đó kiểm tra lại kết nối.

Lưu ý: Trang Facebook này cần là trang chưa được liên kết với IG nào trước đây.

 • Bước 9: Ở hộp thoại kế tiếp, tick chọn trang Instagram bạn vừa kết nối, tick chọn cả trang Facebook liên kết với Instagram bạn. Nhấn OK ở bước cuối cùng để hoàn thành kết nối.

 • Bước 10: Quay lại màn hình Dasboard của Pancake, chọn lại nút Kết nối. Sau đó, trên màn hình Chờ kích hoạt, bạn chọn trang Instagram của bạn rồi ấn kích hoạt là hoàn thành.

Lưu ý: Cần phải kích hoạt cả Instagram và trang Facebook liên kết Instagram để nhận được tin nhắn. Hay nói cách khác, IG và Facebook page cần nằm trong một gói trả phí.

Tham khảo Cài đặt gói cước

Last updated

Logo

Pancake 2024