Tạo ví và nạp tiền vào ví

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn tạo ví Pancake Account để sử dụng các dịch vụ thu phí của Pancake

Với một số nền tảng (ví dụ WhatsApp, ZaloOA...) bạn cần nạp tiền vào ví Pancake Wallet để có thể sử dụng dịch vụ.

1. Tạo ví Pancake wallet

Bước 1: Chọn "Ví Pancake" ở menu bên trái

Bước 2: Chọn "Tạo mới" để tạo một ví mới. Nhập tên ví và đơn vị tiền tệ bạn cấn sử dụng.

Lưu ý về tiền tệ:

  1. Với ZaloOA, khi tạo ví, bạn chọn đơn vị tiền tệ là VNĐ.

  2. Với WhatsApp API, khi tạo ví, bạn chọn đơn vị tiền tệ là USD.

Bước 3: Thêm thẻ để sử dụng với ví Pancake. Bạn điền thông tin thẻ thanh toán (VISA, Master,...) và bấm "Liên kết thẻ" để kết nối thẻ với ví Pancake

Nếu sử dụng thẻ, bạn có thể sử dụng tính năng tự động nạp tiền. Thêm thẻ là không bắt buộc. Bạn có thể nạp tiền bằng cả thẻ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Bước 4: Nạp tiền vào tài khoản. Tuỳ theo nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn nạp tiền vào Ví thông qua Thẻ ngân hàng đã liên kết hoặc Chuyển khoản. Bạn có thể lựa chọn ở mục Phương thức thanh toán.

2. Nạp tiền thủ công

Bước 1: Di chuyển chuột lên ví cần nạp. Chọn Nạp tiền

Bước 2: Tuỳ theo nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn nạp tiền vào Ví thông qua Thẻ ngân hàng đã liên kết hoặc Chuyển khoản. Bạn có thể lựa chọn ở mục Phương thức thanh toán.

3. Nạp tiền tự động

Bạn có thể cài đặt nạp tiền tự động để tránh gián đoạn trong quá trình sử dụng Pancake

Lưu ý: Nạp tiền tự động chỉ hỗ trợ ví Đã có liên kết Thẻ ngân hàng.

Bước 1: Trong mục Phương thức thanh toán, chọn hình thức "Stripe/Thẻ ngân hàng"

Bước 2: Bật "Nạp tiền tự động/Auto Recharge"

Mặc định, khi ví Pancake còn dưới $5, ví sẽ tự động nạp thêm $10 theo cài đặt này. Để thay đổi cài đặt, bạn chỉ cần thay đổi mức nạp và số tiền cần nạp.

Last updated

Logo

Pancake 2024