Giao diện

Hướng dẫn cài đặt giao diện cho Trang của bạn. Với các cài đặt giao diện cá nhân, bạn có thể tham khảo mục Cài đặt tài khoản

Cài đặt giao diện

1. Hiển thị tài khoản được phân công chính

Hiển thị tài khoản được phân công chính ở danh sách hội thoại : Nếu bật tuỳ chọn này, tài khoản được phân công chính cho hội thoại sẽ hiển thị trong danh sách hội thoại như phần khoanh đỏ dưới đây.

2 Hiển thị tài khoản đang xem tin nhắn

Hiển thị tài khoản đang xem tin nhắn ở danh sách hội thoại : Khi bật tuỳ chọn này, bạn sẽ nhìn thấy tài khoản đang xem tin nhắn ở danh sách hội thoại như phần khoanh đỏ dưới đây.

3 Màu sắc trang

Màu sắc trang sẽ dùng để phân biệt nhanh tin nhắn của từng trang khi bạn sử dụng chế độ gộp trang. Màu bạn chọn sẽ thể hiện ở 2 vị trí:

  • Trong danh sách trang

  • Trong danh sách hội thoại, trước mỗi hội thoại

Last updated

Logo

Pancake 2024