Gợi ý cải thiện quảng cáo

Tối đa hoá hiệu quả quảng cáo với gợi ý quảng cáo từ Facebook

Dựa trên công nghệ máy học tiên tiến (AI), tính năng mới của Facebook đưa ra gợi ý về những thay đổi mà bạn có thể thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả quảng cáo. Bạn sẽ có thể nhận được nhiều kết quả (đơn hàng, tin nhắn,...) hơn khi áp dụng những thay đổi này.

Yêu cầu:

Bạn cần có quyền trên tài khoản quảng cáo để có thể xem chi tiết gợi ý quảng cáo.

  • Bước 1: Truy cập Thống kê, chọn mục Quảng cáo

  • Bước 2: Chọn tab Chiến dịch.Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng "Cần cải thiện" màu cam, nếu chiến dịch của bạn có thể cải thiện theo gợi ý từ Facebook.

  • Bước 3: Hover chuột lên biểu tượng màu cam để xem nhóm quảng cáo nào đang được Facebook gợi ý, cũng như nội dung Facebook gợi ý.

  • Bước 4: Nhấp chuột vào từng gợi ý cụ thể, bạn sẽ được chuyển hướng sang Ads Manager để tối ưu quảng cáo theo gợi ý.

  • Bước 4: Nhấp chuột vào từng dòng gợi ý cụ thể, bạn sẽ được chuyển hướng sang Ads Manager để tối ưu quảng cáo theo gợi ý.

  • Bước 5: Bấm Next/Tiếp theo

  • Bước 6: Làm theo các hướng dẫn và nhấn Publish để xuất bản quảng cáo theo gợi ý của Facebook.

Đến đây, các bước áp dụng gợi ý quảng cáo từ Facebook đã hoàn thành, bạn hãy theo dõi xem hiệu quả quảng cáo có được nâng cao hay không.

Last updated

Logo

Pancake 2024