Cài đặt chung

Hướng dẫn, giải thích ý nghĩa/chức năng các cài đặt chung cho trang.

Một số cài đặt có thể thay đổi tuỳ theo nền tảng bạn sử dụng.

1. Thông báo và hội thoại

1.1 Âm thanh và thông báo

 • Thông báo qua trình duyệt khi có tin nhắn mới hoặc bình luận mới: Mỗi khi có tin nhắn hoặc bình luận mới từ Facebook, bạn sẽ nhận được thông báo từ trình duyệt.

 • Phát âm thanh khi có hội thoại mới: Phát âm thanh khi bạn có thông báo mới

1.2 Hội thoại

 • Đẩy những hội thoại chưa đọc lên đầu danh sách hội thoại : Ưu tiên đẩy những hội thoại chưa đọc lên đầu danh sách

 • Chuyển nhanh sang tin nhắn chưa đọc kế tiếp trong danh sách : Bạn có thể chuyển nhanh sang tin nhắn chưa đọc kế tiếp trong danh sách bằng cách nhấn nút Enter 2 lần liên tiếp

2. Tính năng tự động

2.1 Tự động ẩn bình luận

 • Ẩn bình luận các bài viết (Ngoại trừ những bình luận được cấu hình ở mục Bài viết) : Pancake có thể tự động ẩn các comment của bài viết. Bạn có thể chọn các loại comment cần ẩn, ví dụ ẩn comment có số điện thoại, không có số điện thoại, hoặc ẩn tất cả bình luận. Tuy nhiên, nếu bạn cài đặt ẩn bình luận riêng cho bài viết cụ thể ở mục Bài viết, cài đặt này sẽ không áp dụng cho bài viết đó.

 • Bình luận đã ẩn đi trên sẽ được hiển thị lại ở tất cả bài viết : Pancake có thể giúp bạn tự động bỏ ẩn comment bài viết sau khoảng thời gian X bạn chọn.

 • Ẩn tất cả các bình luận Spam : Pancake sẽ tự động ẩn các bình luận mà hệ thống Pancake cho là Spam nếu bạn bật cài đặt này.

2.2 Tự động bỏ qua bình luận tag bạn bè

 • Bỏ qua tin nhắn nếu tin nhắn mới là bình luận khách hàng tag bạn bè: Pancake có thể bỏ qua các bình luận là bình luận mà khách hàng tag bạn bè của họ. Bạn có thể bật tuỳ chọn này và chọn ẩn các bình luận mà khách hàng chỉ tag tên, hoặc vừa tag tên vừa có nội dung.

 • Tự động thích những bình luận khách hàng tag ở trên: Bạn có thể bật tuỳ chọn này để Pancake giúp bạn tự động thích những comment khách hàng tag bạn bè của họ ở cài đặt phía trên.

2.3 Tự động bỏ qua tin nhắn mới là sticker

 • Nếu tin nhắn mới của khách hàng là sticker, hệ thống sẽ tự động bỏ qua : Pancake sẽ bỏ qua tin nhắn mới là sticker nếu bạn bật tuỳ chọn này

2.4 Tự động lưu ngày sinh

 • Phát hiện và lưu ngày sinh của khách hàng gửi tin nhắn đến: Khi khách hàng nhắn tin, Pancake sẽ tự động phát hiện và lưu ngày sinh của khách hàng nếu bạn bật tuỳ chọn này.

2.5 Tự động thích bình luận

Tự động ấn thích bình luận của khách hàng khi trả lời : Nếu bật tuỳ chọn này, mỗi lần bạn trả lời comment khách hàng, Pancake sẽ giúp bạn tự động nhấn thích bình luận của khách.

2.6 Gửi sự kiện cho Facebook

Gửi sự kiện Lead Submitted cho Facebook để tối ưu quảng cáo : Bạn có thể bật tuỳ chọn này để tối ưu chỉ số Lead Submitted trên trình quản lý quảng cáo của Facebook. Mỗi khi khách hàng để lại số điện thoại, Pancake sẽ gửi Event cho Facebook để tối ưu quảng cáo của bạn tới những khách hàng có hành vi tương tự.

2.7 Bỏ qua thư mục Spam

Hệ thống mặc định sẽ quét cả tin nhắn ở thư mục Spam. Nếu bạn muốn hệ thống không quét tin Spam, hãy bật tuỳ chọn này. : Thư mục Spam trên Facebook chứa tin nhắn bị Facebook nghi là Spam. Tuy nhiên, một số tin nhắn của khách hàng cũng có thể bị đưa nhầm vào mục này.

3. Đồng bộ hệ sinh thái

3.1 Thông báo Botcake

Hiển thị thông báo [Botcake Reply] khi Botcake trả lời tự động: Khi bật tuỳ chọn này, bạn sẽ nhìn thấy tiền tố [Botcake Reply] hoặc [Botcake] nếu tin nhắn là do Botcake gửi. Tìm hiểu về Botcake HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ tại Botcake.io

3.2 Đồng bộ thẻ Botcake theo thời gian thực

Khi (gắn/gỡ) tag khách hàng Pancake, tự động đồng bộ cho khách hàng đó trên Botcake: Khi bật tuỳ chọn này, thẻ hội thoại của khách hàng giữa Pancake và Botcake sẽ được đồng bộ 2 chiếu ngay khi có thay đổi.

3.3 Tạo đơn trên POS tự động

Đơn hàng mới sẽ được tự động tạo trên hệ thống POS khi tin nhắn của khách hàng có chứa số điện thoại : Nếu bật tuỳ chọn này, khi tin nhắn của khách hàng có chứa số điện thoại, Pancake sẽ tự động tạo đơn hàng trên Pancake POS. Tìm hiểu về quản lý đơn hàng với POS HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ tại pos.pancake.vn

4. Thời gian làm việc trong ngày

4.1 Múi giờ của Trang

Cài đặt múi giờ cho trang của bạn, múi giờ này sẽ ảnh hưởng đến các báo cáo thống kê.

4.2 Thời gian làm việc trong ngày

Cài đặt thời gian làm việc cho trang của bạn. Cài đặt này giúp thống kê và phân chia hội thoại cho nhân viên chính xác hơn.

5. Cài đặt khác

Một số cài đặt đặc trưng cho các nền tảng sẽ nằm ở đây.

Last updated

Logo

Pancake 2024