Phân quyền

Hướng dẫn phân quyền nhân viên trên Pancake

Lưu ý:

  • Bạn chỉ có thể phân quyền cho người khác khi bạn là Admin.

  • Facebook và Instagram (kết nối khi bạn đăng nhập Facebook), không được hỗ trợ phân quyền theo cách này, bạn phải phân quyền cho nhân viên trực tiếp trên Trang Facebook hoặc Trang Instagram.

  • Nếu bạn kết nối trực tiếp Pancake với Instagram, bạn có thể phân quyền trực tiếp trên Pancake.

Last updated

Logo

Pancake 2024