Thanh toán gói cước Pancake

Cách thanh toán gói cước Pancake trong các trường hợp cụ thể.

Hướng dẫn thanh toán trong trường hợp gia hạn, nâng cấp, mua mới,...

Trong trường hợp mua gói cước mới, sau khi tạo gói, bạn thanh toán tại bước số 5 theo bằng cách quét mã QR. (Hướng dẫn tạo gói mới và thanh toán)

1. Gia hạn gói cước Pancake

Khi gói cước hết hạn, bạn có thể gia hạn gói cước bằng cách ấn icon Gia hạn gói cước sau đó thanh toán theo hướng dẫn.

2. Nâng cấp gói cước Pancake

Khi bạn cần nâng số lượng trang, số lượng nhân viên, bạn có thể nâng cấp gói cước Pancake.

Thời gian còn lại của gói cước cũ sẽ được tính thành số tiền cụ thể để trừ trong giá gói cước mới.

  • Bước 1: Chọn tuỳ chọn Nâng cấp gói cước

  • Bước 2: Lựa chọn gói cước gợi ý có sẵn hoặc chọn Gói cước tuỳ chỉnh

Nếu gói cước gợi ý không đáp ứng nhu cầu về số lượng trang/nhân viên. Bạn nên sử dụng Gói cước tuỳ chỉnh để tạo gói phù hợp.

  • Bước 3: Kiểm tra lại tuỳ chọn gói cước. Sau đó ấn Tạo gói

Thông tin gói cước cũ được thể hiện ở trên phần gói cước.

Giá trị gói cước cũ của bạn sẽ được quy thành tiền ở mục Phần dư, sau đó sẽ được trừ vào giá gói cước mới.

  • Bước 4: Thanh toán gói cước vừa nâng cấp bằng cách quét mã QR.

Last updated

Logo

Pancake 2024