TikTok cá nhân và TikTokShop

Đây là Private API của Pancake, giúp bạn quản lý hội thoại của TikTok cá nhân và TikTok Shop. Tuy nhiên sẽ có một số hạn chế nhất định,.

Lưu ý trước khi bắt đầu:

  • Bạn cần là chủ sở hữu của tài khoản Tiktokshop này

  • Tài khoản TikTok cá nhân mà bạn thao tác kết nối ở Pancake là tài khoản có tên trong danh sách Các Tài khoản có thể đăng nhập.

Bước 1: Chọn Kết nối trên bảng điều khiển Pancake. Sau đó chọn TikTok > TikTok cá nhân.

Bước 2: Tick chọn " Đồng bộ tin nhắn TikTok Shop"

Bước 3: Mở app Tiktok trên điện thoại, quét QR để đăng nhập

  • Tài khoản TikTok cá nhân trên điện thoại của bạn phải là tài khoản có tên trong danh sách Các Tài khoản có thể đăng nhập thì mới có thể kết nối TikTok Shop.

  • Trường hợp tài khoản TikTok Shop của bạn có cài đặt bảo mật 2 bước (2FA) bạn có thể nhận được yêu cầu nhập mã xác minh.

Khi nhận được thống báo Đã kết nối ở cả TikTok Shop và TikTok cá nhân, bạn có thể bắt đầu sử dụng. Nếu kết nối TikTok Shop thất bại, bạn vẫn có thể sử dụng TikTok cá nhân bình thường.

Lưu ý: Kết nối với TikTok có thể mất thời gian, bạn vui lòng thực hiện lần lượt. Mỗi bước có thể mất đến 1-2 phút

Last updated

Logo

Pancake 2024