Cài đặt Chat Plugin

Hướng dẫn cài đặt sâu hơn cho Chat Plugin

Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn cài đặt Chat Plugin cho website của bạn để nhận hội thoại.

Bạn sẽ nhìn thấy bản Xem trước (Preview) phía bên tay phải.

1. Cài đặt hiển thị Chat Plugin

Truy cập trang, sau đó truy cập Cài đặt > Chat Plugin

1. Kiểu hiển thị nút

Ở cài đặt này, Pancake hiện đang hỗ trợ 3 dạng nút để hiển thị trên Website của bạn, bao gồm Tròn, dọc và ngang. Hãy chọn một dạng nút mà bạn yêu thích.

Nội dung nút: Với dạng nút dọc hoặc ngang, bạn có thể thêm nội dung cho nút.

2. Kích thước và vị trí nút

Tuỳ theo dạng nút, bạn có thể cài đặt kích thước, vị trí của nút. Cụ thể

 • Nút tròn: Kích thước nút chat, Kiểu căn lề, Cách lề ngang, Cách lề dưới.

 • Nút ngang: Căn lề, cách lề, chiều cao

 • Nút dọc: Căn lề, lề trên website (desktop), lề dưới mobile, chiều rộng nút

3. Màu sắc

Màu chính: Màu sắc chủ đạo cho Chat Plugin của bạn. Bạn có thể chọn màu có sẵn hoặc tự chọn một mã màu tuỳ chỉnh.

Màu chữ: Chọn màu chữ phù hợp với màu chủ đạo.

4. Biểu tượng nút

Chọn biểu tượng cho nút Chat Plugin. Bạn có thể chọn biểu tượng có sẵn, hoặc tuỳ chỉnh dạng ảnh.

5. Chiều cao của khung hội thoại

Bạn có thể tuỳ chỉnh chiều cao của khung chat trên mobile và desktop.

6. Hiệu ứng nút

Với nút tròn và nút dọc, bạn có thể bật tuỳ chọn hiệu ứng cho bong bóng chat.

2. Cài đặt chức năng Chat Plugin

Chuyển sang tab Chức năng, bạn sẽ có thể cài đặt một số chức năng chi tiết.

1. Nội dung biểu mẫu

Nhấn Cài đặt ở mục Nội dung biểu mẫu để mở cài đặt tuỳ chỉnh thông tin. Form này sẽ hiện ra khi khách hàng lần đầu mở Chat Plugin trên website của bạn.

 • Tiêu đề form: Lời chào mừng của bạn.

 • Tạo trường mới: Ngoài các trường thông tin đã có, bạn có thể thêm các trường tuỳ chỉnh theo nhu cầu.

Giải thích các cột thông tin trong bảng:

 • Khoá: Tên trường thông tin

 • Kiểu: Kiểu dữ liệu của trường thông tin, bạn có thể chọn dạng: Số, Văn bản, Văn bản dài, Tuỳ chọn.

 • Nhãn: Tên hiển thị của trường thông tin trên Chat Plugin

 • Placeholder: Gợi ý, ví dụ của thông tin cần nhập. Bạn có thể mô tả để khách hàng biết cần nhập gì

 • Hiển thị: Bật hoặc tắt trường thông tin

 • Bắt buộc: Nếu được tick chọn, khách hàng bắt buộc phải nhập thông tin này trước khi bắt đầu chat. Ví dụ bạn có thể yêu cầu bắt buộc khách hàng nhập số điện thoại.

 • Thao tác: Với các trường thông tin tuỳ chỉnh, bạn có thể xoá bớt bằng nút xoá ở cột này.

2. Avatar của trang

 • Tên trang: Tên mà trang của bạn hiển thị ở phía khách hàng

 • Ảnh đại diện trang: Cài đặt hình đại diện của bạn khi trò chuyện với khách hàng.

3. Tin nhắn chào mừng

Bạn có thể cài đặt tin nhắn chào mừng cho ChatPlugin. Đồng thời, bạn cũng có thể cài đặt độ trễ xuất hiện tin nhắn chào mừng

4. Tự động mở

Bạn có thể cài đặt cho Chat Plugin tự động mở khi khách hàng truy cập website sau X giây. Tuỳ chỉnh này có thể Tắt, bật chỉ trên Mobile, bật chỉ trên Desktop hoặc bật tất cả.

5. Thông báo tin nhắn mới

Bật nút này để khách có thể nhận thông báo khi có tin nhắn mới.

6. Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho Chat Plugin của bạn.

3. Gắn Chat Plugin lên website

Để gắn Chat Plugin lên website, bạn cần:

1. Cài đặt tên miền

Nhập tên miền mà bạn dự định gắn Chat Plugin.

2. Cài đặt code

Copy đoạn code của Pancake, sau đó dán vào trong thẻ <BODY> trên trang web của bạn.

Last updated

Logo

Pancake 2024