5. Một số câu hỏi thường gặp

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến setup tính năng Mua sắm trên Messenger.

Tham khảo tài liệu Facebook:

1. Cách kiểm tra quyền ADMIN của Business Manager

  • Nếu bạn có nhiều Business Manager, hãy chọn một cái bạn có.

Bước 2: Truy cập menu "Người", chọn tài khoản của bạn. Nếu bạn thấy "Toàn quyền kiểm soát mọi thứ" là bạn đã là admin của Business Manager.

2. Kiểm tra quyền admin trên Trang

Tương tự như bước, bạn cần được cấp quyền Admin trên Trang bạn muốn kết nối. Lưu ý, quyền trên trang không được cấp trực tiếp trên trang, mà phải được cấp thông qua Business Manager.

Tham khảo:

Bước 1: Truy cập mục Người, sau đó chọn tài khoản bạn cần kiểm tra quyền. Lúc này danh sách các trang mà tài khoản đó có quyền sẽ hiện ở mục "Tài sản đã chỉ định"

Bước 2: Chọn Trang mà bạn muốn kiểm tra quyền. Nếu đã bật "toàn quyền kiểm soát" là đạt yêu cầu.

Last updated

Logo

Pancake 2024